Durood (arabiska: Salawat) är en form av islamisk bön (salat) som nämns både i hadith och i Koranen. Durood innebär att yttra specifika fraser för att välgångsönska profeten Muhammed.