En dolin är en fördjupning i markytan som uppkommit genom att marken rasat samman över en underjordisk hålighet. En vanlig engelsk beteckning är sinkhole.

Crveno jezero (röd sjö) i Kroatien är en dolin.

Doliner förekommer i huvudsak i områden där berggrunden består av kalksten. De bildas genom genom att vatten från markytan sipprar i sprickor och långsamt löser upp kalkstenen, så att grottor och håligheter uppstår. Om marken ovanför till slut kollapsar bildas en dolin.

Områden som präglats av denna typ av underjordisk erosion, karstlandskap efter bergsplatån Karst i gränstrakterna mellan Kroatien, Slovenien och Italien.[1]

Ett blått hål är en typ av dolin som bildats i grunda havsområden.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera