Dimissionsord är ett religiöst avskedsord, till exempel "gå i Herrens frid" efter nattvardsgång. I romersk rit är de latinska orden: "Ite, missa est".