Trikaya är en term inom mahayanabuddhismen som refererar till tre aspekter ("kroppar") av en buddha: dharmakaya, sambhogakaya, och nirmanakaya.[1]

Dharmakaya ("dharmakroppen" eller "sanningskroppen") beskrivs som den sanna naturen av en buddha, från vilken alla andra former kommer ifrån.[2]

Sambhogakaya ("belöningskroppen") beskrivs som en kropp för ens egen njutning — i vilken buddha känner av lyckan som kommer från att uppleva dharman själv — samt som en kropp avsedd för andras njutning, i vilken avancerade bodhisattvor upplever den ökande storslagenheten hos buddhor när de fortsätter på vägen mot buddhaskap. Denna kropp är dock bara synlig för relativt avancerade bodhisattvor som lever i buddhafält. Lägre stående varelser, såsom vanliga människor, kan inte se sambhogakayor..[3]

Nirmanakaya ("emanationskroppen" eller "transformationskroppen") är den enda kroppen av en buddha som kan ses av vanliga varelser. Gautama Buddha/Shakyamuni var en nirmanakaya. Nirmanakayan av en buddha sägs kunna förekomma i vilken form som helst, inklusive gudar, människor, djur samt livlösa objekt; vissa texter antyder till och med att en buddha kan uppstå som en bro eller kylande vindpust. Nirmanakayornas funktion är att leda och inspirera levande varelser till nirvana.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Buswell & Lopez (2014) uppslagsord: trikaya
  2. ^ Buswell & Lopez (2014) uppslagsord: dharmakāya
  3. ^ Buswell & Lopez (2014) uppslagsord: saṃbhogakāya
  4. ^ Buswell & Lopez (2014) uppslagsord: nirmāṇakāya