En sprängkapsel är en liten laddning som fungerar som utlösare för sprängämnen. För vissa sprängämnen räcker det med en låga eller ett slag för att starta explosionen, medan andra kräver en kraftig impuls för att aktiveras.

En sprängkapsel innehåller en liten mängd av något lättantändligt så kallat initialsprängämne. Denna mängd kallas tändsats och den aktiverar sedan huvudladdningen. Sprängkapseln kan utlösas med elektricitet (vanligt vid sprängning) eller eld (till exempel vid tändning med stubintråd).

Se ävenRedigera

KällorRedigera