Dans på fläck

pardans där paret dansar vid samm ställe
(Omdirigerad från Dansa på fläck)

Dans på fläck avser former av pardans där de dansande paren inte förflyttar sig runt dansgolvet, utan varje par dansar på ett eget ställe, eller inom ett litet område. Dans på fläck var det normala vid pardans innan valsen kom. I vals förflyttar sig paren däremot i en motsols bana runt rummet, vare sig de för tillfället dansar med- eller motsols relativt sin partner. De flesta pardanser dansas i så kallad valsbana. Detta gäller numera även de flesta äldre danser, till exempel de flesta polskor, som ursprungligen dansades på fläck. Men framförallt i Västsverige finns traditionella danser bevarade som dansas på fläck. Det finns också traditionella upptecknade och dokumenterade danser där det äldre danssättet "på fläck" kombinerats med det senare danssättet "valsbana".

Källor redigera

  • ”Ur dansens historia – Polskor i jämn takt”. Föreningen Folkmusikhuset i Stockholm. https://www.folkmusikhuset.se/en/jamnpolska.html. Läst 28 augusti 2021. 
  • Dalarnes hembygdsring, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, "Bygdedanser", fjärde upplagan 2004, sidan 70, Polska på fläck - Trinnpolska.
  • Polska på fläck - Trinnpolska [1]
  • Bohusläns-Dals distrikt, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2000). Danser från Bohuslän, tredje upplagan, andra tryckningen, 2000. sid. 36, Polske på fläck från Bullaren[2]
  • Bohusläns-Dals distrikt, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2000). Danser från Bohuslän, tredje upplagan, andra tryckningen, 2000. sid. 37, Polska från Kungsviken. "Damens polskesteg: ... snävt på fläck". Tur 1 polska: "Dansas snävt på fläck".
  • Bohusläns-Dals distrikt, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2000). Danser från Bohuslän, tredje upplagan, andra tryckningen, 2000. sid. 38, Polska från Norra Grundsund. "Under omdansningen som sker snävt på fläck ...".
  • Bohusläns-Dals distrikt, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2000). Danser från Bohuslän, tredje upplagan, andra tryckningen, 2000. sid. 44, Slängpolska från Skaftö. "Polskan dansas på fläck".
  1. ^ ”Polska på fläck - Trinnpolska”. http://www.acla.se/kultisdans/danser/polskapaflack-trinnpolska.htm. Läst 7 september 2021. 
  2. ^ Bohusläns-Dals distrikt, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (2000). Danser från Bohuslän, tredje upplagan, andra tryckningen, 2000. sid. 36, Polske på fläck från Bullaren. Läst 28 augusti 2021 

Externa länkar redigera