Periodisk eller cyklisk faltning är en variant av faltning för funktioner som är eller betraktas som periodiska.

Den tidskontinuerliga formen för en funktion med perioden är:

Den tidsdiskreta formen för en funktion av längden är: