Grönhagen

svensk och finsk adelsätt
(Omdirigerad från Claes Henrik Grönhagen)

Grönhagen är en svensk-finsk adlig ätt som härstammar från kyrkoherden i Verden, doktor Theodor Grönhagen. Dennes son, lagmannen i Norrfinne lagsaga och Gotlands lagsaga Clas Henrik Grönhagen, överflyttade till Sverige och adlades 1678. Hans son Johan Didrik Grönhagen (född 1681, landshövdingGotland 1722, död 1738) upphöjdes 1731 i friherrligt stånd. Denna friherrliga gren utgick med hans Claes Vilhelm Grönhagen. En gren av den adliga ätten immatrikulerades 1818 på finska riddarhuset. Dit hörde Johan Adolf Grönhagen.

Källor redigera