Mus (ätt)

medeltida adelsätt i Sverige
(Omdirigerad från Brynulf Mus)

Mus var en medeltida svensk frälseätt, som i sitt vapen förde en mus på ett bord.

Mus
Känd sedan1222
FramståendeKung Erik Erikssons stallare, Brynulf Mus
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad?

Kung Erik Erikssons stallare hette Brynulf Mus, känd från sitt sigill med omskriften [SIGILL] VM BR[Y]NVLFI MVRIS, samt med en bild av en mus på ett bord (utan sköld), sigillet hör till ett diplom av 1222-1230, däri han dock blott kallar sig Brynnulfus stabularius. Han var troligen medlem av det råd som 1222–1229 styrde Sverige istället för den omyndige kungen Erik Eriksson.

Huruvida väpnaren Jösse Mus, som nämnes i ett brev från Söderköping 1376, hörde till samma släkt är okänt: [1]

Riddarna Sten Bengtsson, Staffan Ulfsson och Sten Stensson samt väpnarna Folke Nilsson, Torkel Haraldsson och Sten Haraldsson erkänner sig ha givit löfte om att den bot som ålagts Torkel Haraldsson för Jöns Anderssons (Jul) död skall fullgöras under innevarande och nästföljande år. Boten består i bekostandet av två mässor varje vecka under tre års tid i Linköpings domkyrka samt en pilgrimsfärd till Rom, två till S:t Enewald i Guben (Ubald i Gubbio), en till Vårfrukyrkan i Aachen, en till S:t Olof i Nidaros (Trondheim) och en till Vadstena. Vidare skall Torkel Haraldsson till Jöns Anderssons arvingar avträda följande gods, nämligen en brytegård i Kvarnaberg i Byarums socken, en landbogård därunder samt en kvarn; vidare en brytegård i Lindås i Ljungsarps socken, en gård i Berga i Berga socken, en gård i Älgaryd (i Gällaryds socken), en gård i Renstorp i Månsarps socken och en gård i Gettrabo i Bondstorps socken. Dessutom frisläpper han de bägge väpnarna Johan Ragvaldsson och Jösse Mus, vilka fängslades samtidigt som Jöns Andersson. Utfärdarna lovar Anders Jonsson, Harald Andersson, Jösse Magnusson, Lars Västgöte, Staffan Stangenberg, Peter Tomasson och Anders Mattsson att hålla alla dessa artiklar.
– SDHK-nr: 10800

Enligt Sofie Adlersparre i Antikvarisk tidskrift för Sverige nämns i källorna en Johannes Mus, gift med Ulfhild, dotter till lagman Magnus Bengtsson (Bjälboätten) och syster till hans son och efterträdare, lagmannen Bengt Magnusson (Bjälboättens lagmansgren), båda lagmän i Östergötland. Hon hade ett nära identiskt godsinnehav som senare Rörik Birgersson och hans söner. Hon var senare gift med Birger Filipsson (Aspenäsätten). [2]


En dansk medeltida ätt Mus, som även förekommer i SRAP, förde ett helt annat vapen.

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ SDHK-nr: 10800
  2. ^ Antikvarisk tidskrift för Sverige, Tjuguförsta delen, sidan 14.(1864-1924)