Brage den gamle (isländska: Bragi hinn gamli), eller Brage Boddason, är den äldste nordiske skald varav det finns verk bevarade. Han levde på 800-talet. Landnamsboken innehåller uppgiften att han var gift med en dotter till skalden Erp lutande. Brage har släktband med det norska Vestlandet.

Enligt Skáldatal, en förteckning från 1200-talet över skalder, var Brage skald hos ett antal kungar som är på gränsen mellan myt och historia. En av dessa är Östen Beli som inte kan identifieras i samtida källor. En annan är Björn på Håga som kan vara den kung Björn som mottog Ansgar i Birka omkring år 830. En tredje är Ragnar Lodbrok som kan vara den Ragnar som härjade på floden Seine och belägrade Paris på 840-talet. Landnámabók nämner dessutom att Brage var hos en kung Jor i Rogaland.

Brages bäst bevarade verk är Ragnarsdrápa, en dikt i drottkvätt.

Han har satts i samband med asen Brage, varvid det antagits såväl att han var såväl en förmänskligad version av guden som att han efter sin död upphöjdes.

Enligt Fredrik Ousbäck så är Brage den troliga upphovsmannen bakom Rökstenen, men det är han relativt ensam om att hävda.

Källor

redigera