Öppna huvudmenyn

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Genom märkningen vägleds konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Med miljö och hälsa i tankarna ställer Naturskyddsföreningen miljökrav för de produkter som ska få använda miljömärkningen. Symbolen består av en stiliserad pilgrimsfalk i en cirkel. Falken räddades av Naturskyddsföreningens artprojekt Pilgrimsfalk i samarbete med Nordens Ark.

Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, dvs en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.[1]

Exempel på textil produkt märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval
Exempel på kemiska produkter märkta med Bra Miljöval

OmrådenRedigera

Inom följande områden finns varor och tjänster märkta med Bra Miljöval:

ElenergiRedigera

El som är märkt Bra Miljöval ska

 • komma från solkraft-, vindkraft, vattenkraft eller biobränslen
 • ta hänsyn till miljö och biologisk mångfald när den produceras
 • inte innehålla kärnkraft, kolkraft eller naturgas
 • ha låga nivåer av växthusgasutsläpp
 • avsätta pengar till energieffektiviserings- och miljöprojekt

ButikerRedigera

En butik som märks med Bra Miljöval

 • har ett stort basutbud av ekologiska livsmedel
 • har ett stort utbud av miljömärkta kemtekniska produkter
 • väljer bort vissa produkter, till exempel jätteräkor och andra produkter som är dåliga ur miljösynpunkt
 • genomför ett gediget eget miljöarbete som granskas årligen

Idag finns livsmedelsbutiker märkta med Bra Miljöval inom Willys, Östenssons och ICA.

TransporterRedigera

Kriterierna för godstransporter och personresor ställer krav på såväl drift som underhåll av fordon som används i transporter märkta med Bra Miljöval. En resa eller en godstransport märkt med Bra Miljöval ska

 • ge liten klimatpåverkan
 • vara energieffektiv
 • ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten

Kemiska produkterRedigera

För kemiska produkter gäller att

 • produkten inte innehåller ämnen som är skadliga för den som använder den
 • antalet djurförsök minimeras
 • produkten ska innehålla så lite vatten som möjligt och att angiven dosering hålls till ett minimum
 • produkten är fosfatfri
 • företaget arbetar aktivt med förbättringar för miljön och att transporter ingår i deras miljöarbete
 • produkten bryts ner lätt
 • inte är giftiga för organismer som lever i vatten
 • brytas ner i levande växter och djur så att de inte överförs till nästa steg i näringskedjan

TextilRedigera

Både framställningen av fibrerna och beredningen av textilen gås igenom vid märkning. Kriterierna för beredning syftar till att minska kemikalieanvändningen, att avloppet renas och att energiprocessen drar ett minimum av energi. Bomullen måste vara ekologiskt odlad och syntetfibrer måste bestå av minst 70% återvunnet material.

Värme och fjärrkylaRedigera

När en konsument köper fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ska leverantören enligt avtalet producera samma mängd miljömärkt fjärrvärme som konsumenten förbrukar. Bra Miljöval kräver bland annat att

 • värmen kommer från förnybara källor, t.ex. skogsbränsle
 • det går att ta reda på varifrån bränslet kommer
 • värmen framställs både etiskt, miljömässigt korrekt och att produktionen inte inskränker på kulturella och ekonomiska värden.

FörsäkringarRedigera

Bra Miljöval märker även försäkringar för bil och småhus (villa, sommarstuga osv.). För att en försäkring ska vara märkt med Bra Miljöval gäller att:

 • försäkringspremier investeras i hållbara branscher istället för t.ex. vapenindustri och fossila bränslen.
 • utsläpp och användning av skadliga kemikalier begränsas vid skadereglering.
 • energianvändning och resursförbrukning är begränsad, både vid reparationen och efter att skadan är åtgärdad.
 • försäkringstagaren får tydlig information om hur hen kan minska sin miljöpåverkan.[2]

2011 fick Folksam som första försäkringsbolag i Sverige sina försäkringar för bil och småhus märkta med Bra Miljöval. [3] Även WaterCircles säljer bil- och småhusförsäkringar märkta med Bra Miljöval [4].

BiobränslenRedigera

Både småskaliga biobränslen (t ex grillkol och tändpapper) och storskaliga biobränslen (t ex biogas och flytande drivmedel för fordon) kan märkas med Bra Miljöval. I september 2017 fanns märkta produkter inom biogas, träpellets, grillkol, briketter, tändpapper och tändkuber. För att ett biobränsle ska kunna märkas med Bra Miljöval krävs bland annat att

 • den sammanlagda mängden fossil energi som används inom tillverkningsprocessen är mycket begränsad.
 • inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier är tillsatta i produkten.
 • bränslet inte innehåller palmolja, palmoljeprodukter, genmodifierat material eller träråvara från hotade områden.
 • all träråvara är spårbar, kontrollerad och certifierad med FSC eller motsvarande.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera