Bokförlaget Skrivrit är ett svenskt förlag. Skriv- och ritboksaktiebolaget bildades i Arlöv 1887 och Svenska Skolmateriel AB i Gävle några år senare. De båda företagen slogs samman 1917.[1]

Rullbandspelare från Skrivrit, en modell som användes i många svenska skolor.

Förutom läroböcker och skriv- och räknehäften tillhandahöll bolaget allt som kunde behövas i en skolsal, från radergummin till hyvelbänkar. På 1960-talet köptes Skrivrit upp av storkoncernen Esselte som 1969 invigde en ny fabrik i Gävle[2]. Verksamheten upphörde 1980[3]. Varumärket ägs sedan 2010 av medieföretaget Ulf Ivar Nilsson AB med verksamhet i Gävle.[4] Under sin nuvarande ägare återupptog Skrivrit bokutgivningen hösten 2012[5]

ReferenserRedigera

  1. ^ Werner, Carl (1945). Beskrivning över Gävle. Författaren. sid. 84 
  2. ^ Arbetarbladet. 3 september 1969. 
  3. ^ Arbetarbladet. 29 mars 1980. 
  4. ^ Patent- och registreringsverket, varumärke 411562
  5. ^ .Arbetarbladet. 31 augusti 2012.