En bankirfirma var en bankliknande verksamhet som drevs av enskilda personer var för sig eller av vanliga handelsbolag (även såsom kommanditbolag). I Sverige var dylika särskilt vanliga under första världskriget, men 1918 förlorade de rätten att använda inlånade medel.

Källor redigera

  • Bank i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)
  • Nationalencyklopedin, band 2 (1990), sid. 268, artikeln Bankirfirma