Axel Fredrik Georg Blix var en svensk målare verksam under 1800-talets första del.

Han var son till justitiekammaren och förmyndarkammaren i Stockholm Abraham Gottlieb Blix. Mycket lite är känt om Blix levnadsdata, man vet att han studerade vid Konstakademien i Stockholm där han tilldelades en belöningsmedalj för sin ritning efter antiken. Han medverkade med landskapsmålningar, porträtt, genrescener och mytologiska motiv utförda i olja eller gouache vid konstakademiens utställningar 1803-1809.

Tryckta källorRedigera