Blomställning är en del av en växt. Den består av minst två blommor som är fästade vid samma axel utan att det finns fullt utbildade mellanliggande blad. Svepeblad eller högblad kan förekomma i blomställningen.

Blommorna kan vara arrangerade på många olika sätt i ställningen. Ordet "blomställning" kan också stå för en viss typ av sådant arrangemang.

Enkla blomställningarRedigera

Begränsade (cymösa) blomställningarRedigera

 
Ett tvåsidigt knippe med sin fjärde "omgång" blommor (åtta stycken). De 1+2+4 blommorna i de tre tidigare omgångarna är överblommade. Det är sällan så här exemplariskt i verkligheten. Sidogrenarna utvecklas ofta i olika takt.

Huvudaxeln (rachis) avslutas med en toppblomma, tillväxten av blomställningen sker via sidoaxlar. Huvudaxelns blomma utvecklas före sidoaxlarnas, vars blommor i sin tur utvecklas före deras respektive sidoaxlars, etcetera.

 • Knippe - skotten slutar i en blomma, de övriga blommorna kommer i änden på sidoskott under denna.

Obegränsade (racemösa) blomställningarRedigera

Tillväxten sker längs huvudaxeln, utan toppblomma (en "skenbar toppblomma" kan förekomma).

 • Ax - blommorna sitter, utan skaft, direkt på huvudaxeln.
 • Hänge - är ett ax med slak hängande huvudaxel.
 • Kotte - är ett förvedat ax.
 • Huvud - är ett ax med förkortad, ofta förtjockad, huvudaxel. Blomskaft saknas eller är mycket korta.
 • Kolv - är ett ax med förtjockad huvudaxel, finns hos bland annat kallaväxter.
 • Enkel klase - blommor skaftade.
 • Kvast - liknar klasen, men blommorna sitter mer eller mindre i samma höjd.
 • Flock - liknar till det yttre kvasten, men huvudaxeln är förkortad så att blomskaften utgår från "samma punkt". Förekommer hos bland annat flockblommiga växter och amaryllisväxter.
 • Korg - huvudaxeln är ombildad till en disk- eller korgliknande bildning, i denna sitter blommorna utan skaft. Förekommer hos korgblommiga växter.

Sammansatta blomställningarRedigera

 • Sammansatt ax eller dubbelt ax - förekommer hos bland annat gräs och halvgräs (kallas ofta bara för "ax" hos dessa), och är en axlik blomställning bestående av småax.
 • Vippa - förekommer hos gräs och är en klaselik blomställning bestående av småax.

ReferenserRedigera