Apollini sacra var ett av Olof Bergklint och Olof Kexél med flera 1767 stiftat och i förening med Utile dulci stående vittert samfund i Uppsala. Dess kvarvarande protokoll slutar 1779, samtidigt som Kexél startar sällskapet Par Bricole.

Sällskapets sinnebild var en liten silverpipa (fistula) med den latinska inskriften Apollini sacra ("Helgad åt Apollon").

KällorRedigera