Alamo var en missionsstation i San Antonio, Texas, USA.

Alamo

Alamo planerades 1724 och byggdes av spanska missionärer. Det stod färdigt den 8 maj 1774. Efter att ha förlorat sin betydelse under andra halvan av 1700-talet övergavs slutligen stationen 1793 och användes sedan som fort under en period. 1836 stod slaget vid Alamo här, vilket är vad Alamo är mest känt för idag.

I dag är Alamo omvandlat till museum och det besöks av stora mängder turister varje år.