Equierna, ibland även aequier, var en forntida folkgrupp i Italien. Man förmodar att de talade latin. De bodde i ett område i Lazio och Abruzzo. Den romerske nedtecknaren Livius skriver att equierna var fientliga mot Rom under stadens tre första sekler.

Equierna och andra folk i centrala Italien

Romarna erövrade equiernas största stad första gången 484 f.Kr. och en andra gång nittio år senare. Staden blev slutgiltigt erövrad efter andra samniterkriget (326 - 304 f.Kr.)och fick då viss autonomi. Efter bundsförvantskriget 91 f.Kr.- 88 f.Kr. bildade några av equiternas städer (Cliternia och Nersae), res publica Aequiculorum som var en typ av municipium.

Equierna var under perioder allierade med volskerna. Equierna lever kvar bland annat i ortnamnet Marano Equo.Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.