Abchazernas och kartveliernas kungadöme

tidigare kungarike i Kaukasus

Abchazernas och kartveliernas kungadöme var ett historiskt kungarike i Kaukasus som uppstod när Bagrat III av kungadömet Abchazien även lade under sig kungarikena Kartli och Kachetien.

Denna enhetsstat upplöstes när drottning Tamar av Georgien (1184-1213) gav en del av Abchazien till furstefamiljen Tjatjba. Dessa kom att härska i Abchazien fram till den ryska erövringen på 1860-talet.