586 IAP var ett sovjetiskt jaktflygsregement under Andra världskriget ursprungligen bestående av enbart kvinnor- från lastare till piloter. Grundat av major Marina Raskova 1942, efter det tyska anfallet på Sovjetunionen.

586:e kämpade under krigets sista tre år med våldsam intensitet och flög över 4 000 uppdrag, ofta tre-fyra uppdrag samma dag.

I januari 1943 hade de egna leden tunnats ut så mycket att det var svårt att hitta tillräckligt med nya frivilliga kvinnor för att behålla enhetens ursprungliga idé med enbart kvinnor och resterna av enheten ombildades till ett könsmässigt blandat regemente och omdöpt till 437 IAP.

De två piloter härifrån som blivit mest berömda är Lydia Litvjak och Katja Budanova, båda belönade som flygaräss.

KällförteckningRedigera