Öppna huvudmenyn

15:51-rörelsen är ett initiativ som startades 2012 av Sveriges Kvinnolobby för att uppmärksamma löneskillnaden mellan kvinnor och män.[1]

ManifestationRedigera

Den ojusterade löneskillnaden var 14,3 % år 2010 i Sverige, och namnet syftar till den tidpunkt som ger en 14,3 % kortare dag, om arbetsdagen är 8 timmar och normalt avslutas 17:00, och alltså blir den tidpunkt då kvinnor kan sägas börja jobba utan lön.[2][3]

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2012 klockan 15:51 genomförde rörelsen en digital manifestation som fick stort genomslag i media.[källa behövs]

KritikRedigera

En invändning som har framförts är att de siffrorna inte visar på löneskillnad för lika arbete. Tiden 15:51 och siffran 14,3 % beror bland annat på löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken, och på att kvinnor mer sällan är chefer än män. En uppskattning av löneskillnad vid liknande yrke kan göras genom att kompensera för skillnader mellan män och kvinnor i samma bransch, utbildning och arbetstid. Därmed erhålles en "justerad löneskillnad" på mellan 4,2 %[4] och 7 %[5] i olika studier, i genomsnitt för alla branscher i Sverige. Det motsvarar att kvinnor genomsnittligen arbetar utan lön från och med någon gång mellan klockan 16:26 och 16:40[6] - i jämförelse med män med liknande yrke. Siffrorna varierar på grund av att studierna har gjorts vid olika tillfällen och justeringen har beräknats på olika vis. Löneskillnaden är omkring 1 procent om man dessutom justerar för befattning, det vill säg om man kompenserar för att fler män än kvinnor får möjlighet till chefskarriär. Detta motsvarar att kvinnor arbetar utan lön efter klockan 16:55 - i jämförelse med män med liknande yrke och befattning.

ReferenserRedigera