Zweites Buch, tyska för Den andra boken, blev eftervärldens namn på den bok som Adolf Hitler skrev 1928, som uppföljare till Mein Kampf. Den handlade om utrikespolitik, och publicerades inte under hans livstid.

HandlingRedigera

Efter nazistpartiets blygsamma valresultat, som enligt Hitler berodde på att folket inte hade förstått hans idéer fullt ut, återvände han till München i syfte att skriva en uppföljare till Mein Kampf. Temat i boken är utrikespolitik och han förutspår bland annat att en slutlig strid skulle äga rum mellan USA och de kombinerade styrkorna av Stortyskland och det brittiska imperiet.