Zacharias Cygnæus den äldre

finländsk präst

Zacharias Cygnæus, född den 1 november 1733 i Mäntyharju, död den 5 april 1809 i Borgå, var en finländsk präst. Han var son till Zacharias Cygnæus den äldste samt far till Zacharias Cygnæus den yngre och Johan Henrik Cygnæus.

Biskop
Zacharias Cygnæus den äldre
Biskop Zacharias Cygnaeus dä.jpg
KyrkaEvangelisk-Lutherska kyrkan i Finland

StiftBorgå stift biskop
Period1792-1809
FöreträdarePaul Krogius
EfterträdareMagnus Jakob Alopaeus

Akademisk titelTeologie doktor
Född1733
Död1809

Cygnæus efterträdde sin far som kyrkoherde i Mäntyharju socken, av vilken en del hörde till Ryssland, vilket vållade honom stora problem. Cygnæus var därefter kyrkoherde i Lovisa församling 1780-1791. År 1791 blev han domprost i Borgå och 1792 biskop i Borgå stift. Vid jubelfesten i Uppsala 1793 utnämndes Cygnæus till teologie doktor och invaldes i utskottet för kyrkohandbokens revidering, och var vid riksdagen i Norrköping 1800 ordförande i ecklesiastikdeputationerna. Cygnæus var en framstående predikant och även verksam för folkupplysningen.

KällorRedigera