Yxern är en sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun i Småland och ingår i Botorpsströmmens huvudavrinningsområde. Sjön är 25 meter djup, har en yta på 14,9 kvadratkilometer och befinner sig 91,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Isnäsström (Yxeredsån). Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.[6]

Yxern
Insjö
LandSverige Sverige
LänKalmar län
KommunVimmerby kommun
Västerviks kommun
LandskapSmåland
SockenHjorteds socken, Frödinge socken
Koordinater 
  WGS 8457°41′02″N 16°06′18″Ö / 57.68386°N 16.10511°Ö / 57.68386; 16.10511 (Yxern)
  SWEREF 99 TM6394051, 565895
Mått
Areal14,9 km² [1]
Höjd91,2 m ö.h. [2]
Strandlinje74,5 km [2]
Medeldjup8,1 m [1]
Maxdjup25 m [1]
Volym135 310 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeBotorpsströmmens huvudavrinningsområde (71000)
UtflödeIsnäsström
Utflöde (lokalt namn)Yxeredsån
VattendragsID­ (VDRID)639378-153372
Status[1]
Ekologisk statusSolid green (80B682).svg God
Kemisk status (exkl. kvicksilver)Solid blue (52B4D0).svg God
   Miljöproblem[2]
FörsurningSolid green (80B682).svg Nej
ÖvergödningSolid green (80B682).svg Nej
Miljögifter (exkl. kvicksilver)Solid green (80B682).svg Nej
Främmande arterSolid red (F2716D).svg Ja
KällaVISS (SE639176-152040)
Övrigt
SjöID639176-152040
ID vattenförekomstSE639176-152040
Vattenytans ID (VYID)639548-151789
VattendistriktVattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4)
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)639701-151648
NamnUtloppet av Yxern
Areal75,75 km²
Vattenytor15,95 km²
Sjöprocent21,06 %
Ackumulerad areal uppströms319,08 km²
Biflödesordning2
UtflödeIsnäsström (Yxeredsån)
VattendragsID (VDRID)639378-153372
Avstånd till havet41 km
Medelhöjd104 m ö.h.
Område nedströms639258-152134
Källor[3][4][5]

Yxern är Kalmar läns största insjö. Vid sjöns södra del finns ett våtmarksområde med vassar och strandängar. Sjön är genom sin skärgårdsliknande struktur attraktiv för det rörliga friluftslivet. Vid Gröpplesand finns en badplats. Norra Yxern tillhör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Toverum. Större delen av sjön är belägen i Vimmerby kommun.[7] I sjön finns ett mycket rikt fågelliv med häckande storlom, fiskgjuse och häger. Vidare häckar brunand, brun kärrhök, vattenrall, småfläckig sumphöna, rörhöna, storskrake och skrattmås. Fiskbeståndet är rikligt med bland annat gädda, abborre, siklöja och storvuxna bestånd av gös. Människor har verkat och bott runt sjön sedan stenåldern, i området finns rikligt med gravar och i parken Gästgivarehagen i Vimmerby finns stenålderskanoter bärgade från sjön för beskådan.

Yxern har sjömalm av mycket hög järnhalt på omkring 49 procent vilken utnyttjats sedan länge. På 1740-talet anlades en masugn vid Yxerns norra sida vid Toverum, bruket byggdes med tiden ut till att omfatta en masugn, en stångjärnshammare med två härdar, en manufaktursmedja samt en stånghammare vid Fängebo. Sista bärgningen av sjömalm från Yxern skall ha skett 1871. En pråm innehållande 40 skeppund järn bärgades i dyn vid Toverums bruk 1843. På 1880-talet lades järntillverkningen vid Tovehult ned, och i stället kom skogsnäringen att bli den viktigaste runt Yxern. Yxern sänktes på 1800-talet. Sin blomstringstid som transportled fick Yxern efter invigningen av Västervik-Hultfreds järnväg 1879. Ett sidospår på två kilometer drogs från Blägda ned till Yxerns södra ända där en lastbrygga byggdes vid Yxerns järnvägsstation. Från 1891 gick ångbåtstrafik på sjön. Vid sekelskiftet 1900 fanns två kvarnar, tre sågverk, ett tegelbruk, en kättingsmedja, en lumpstamp och en benstamp vid sjöns utlopp.[8]

Omkring 1930 upphörde ångbåtstrafiken på Yxern. På 1930-talet fördjupades Boösundet mellan övre och nedre Yxern för att ge större avrinningseffekt, samtidigt förbättrades Yxerns avrinning genom Yxeredsån. Innan Hästö, sjöns största ö fick vägförbindelse användes en pråm för att transportera djur ut till ön. Pråmen fanns kvar ännu 1969.[8]

I slutet på 1930-talet byggdes flera kraftverk vid sjöns utlopp. Genom vattendom tillåts nivåförändringar på nära tre meter, vilket kan ge påverkan på sjön då den har grunda stränder.

DelavrinningsområdeRedigera

Yxern ingår i delavrinningsområde (639701-151648) som SMHI kallar för Utloppet av Yxern. Medelhöjden är 104 meter över havet och ytan är 75,75 kvadratkilometer. Räknas de 10 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 319,08 kvadratkilometer. Isnäsström (Yxeredsån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 41 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (61 %). Avrinningsområdet har 15,95 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 21 %.[4]

FiskRedigera

Vid provfiske har följande fisk fångats i sjön:[6]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] ”Sjölyftet” (Microsoft Excel). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11384!Sjolista.xls. Läst 10 december 2012. 
  2. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Vattenytor (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.31148!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Vy_y_2012_2c.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  3. ^ ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Ackumulerade delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22092!svaro_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  4. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20768!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  5. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Delavrinningsområden (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24469!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2012_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  6. ^ [a b] ”Fångst arter förekomst” (Sökmotor). SLU. http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=3. Läst 7 oktober 2012. 
  7. ^ ”Objektsdelen Botorpsströmmens avrinningsområde”. Översiktsplan för Vimmerby kommun 2006. Vimmerby kommun. 23 januari 2007. Arkiverad från originalet den 29 december 2014. https://web.archive.org/web/20141229235850/http://www.vimmerby.se/PageFiles/3084/%C3%B6p_2006_objektsdel_botorpsstr%C3%B6mmen_070123.pdf. Läst 23 mars 2011. 
  8. ^ [a b] Sveriges inre vattenvägar band I s. 290-294.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera