Ytter-Holmsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland som ligger på norra sidan om Vändåtbergets naturreservat.

Ytter-Holmsjön
(Ytterholmsjön)
Insjö
Ytter-Holmsjön fotograferad från dess norra strand. På bilden syns Lillholmen, en av sjöns två öar.
Ytter-Holmsjön fotograferad från dess norra strand. På bilden syns Lillholmen, en av sjöns två öar.
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänVästernorrlands län
KommunÖrnsköldsviks kommun
LandskapÅngermanland
SockenBjörna socken
Koordinater 
  WGS 8463°48′35″N 18°19′39″E / 63.80966°N 18.32757°Ö / 63.80966; 18.32757 (Ytter-Holmsjön)
  SWEREF 99 TM7080074, 663809
Mått
Areal0,591 km² [1]
Höjd276 m ö.h. [2]
Strandlinje3,9 km [2]
Medeldjup5,9 m [1]
Maxdjup16 m [1]
Volym3 618 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeGideälvens huvudavrinningsområde (34000)
UtflödeHolmsjöbäcken
VattendragsID­ (VDRID)708207-161970
Status[1]
Ekologisk statusSolid yellow (FFF685).svg Måttlig
Kemisk status (exkl. kvicksilver)Solid blue (52B4D0).svg God
   Miljöproblem[2]
FörsurningSolid red (F2716D).svg Ja
ÖvergödningSolid green (80B682).svg Nej
Miljögifter (exkl. kvicksilver)Solid green (80B682).svg Nej
Främmande arterSolid green (80B682).svg Nej
FlödesförändringarSolid green (80B682).svg Nej
Kontinuitets­förändringarSolid red (F2716D).svg Ja
Morfologiska förändringarSolid green (80B682).svg Nej
KällaVISS (SE708102-162418)
Övrigt
SjöID708102-162418
ID vattenförekomstSE708102-162418
Vattenytans ID (VYID)708046-162425
VattendistriktVattenmyndigheten Bottenhavet (SE2)
Limnisk ekoregionNorrlands inland, under trädgränsen över högsta kustlinjen
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)708016-162438
NamnUtloppet av Ytter-Holmsjön
Areal4,12 km²
Vattenytor0,6556 km²
Sjöprocent15,91 %
Ackumulerad areal uppströms4,12 km²
Biflödesordning4
UtflödeHolmsjöbäcken
VattendragsID (VDRID)708207-161970
Avstånd till havet103 km
Medelhöjd309 m ö.h.
Område nedströms708102-162394
Källor[3][4][5]

Ytter-Holmsjön har fått sitt namn av att den är sjön längst till öster - "ytterst" för inlandsbon - av Holmsjöarna; den ligger sydost om Mitti-Holmsjön. Sjön har två öar, Storholmen och Lillholmen.

Sjön ingår i Gideälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 16 meter djup, har en yta på 0,591 kvadratkilometer och befinner sig 276 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Holmsjöbäcken.

DelavrinningsområdeRedigera

Ytter-Holmsjön ingår i delavrinningsområde (708016-162438) som SMHI kallar för Utloppet av Ytter-Holmsjön. Medelhöjden är 309 meter över havet och ytan är 4,12 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Holmsjöbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 4, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 4 vattendrag innan det når havet efter 103 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (83 %). Avrinningsområdet har 0,66 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 15,9 %.[4]

Historia runt sjönRedigera

Länge tillbaka i tiden var området troligen väl utnyttjat. Under yngre stenålder (3000-1500 f Kr) var Norrland välbefolkat, speciellt utefter Ångermanlandskusten. Under stenålderns sista period bosatte sig folk även i landskapens inre vid insjöar. Man livnärde sig av jakt och fiske.

Århundradena närmast före Kristi födelse inträdde en klimatförsämring som gjorde att folk drog sig söderut.

Kartor från 1771 och 1789 visar att området tillhörde Stavars Jaures Lappland. Det är den tidigaste form av kolonisation som finns dokumenterad. Lappskattelanden var avgränsade landområden som nyttjades av samer mot en viss skatt till kronan. Landindelningen torde ha funnits långt innan samerna inordnades i det svenska skatteväsendet.[6]

Nybyggarna kom till området i mitten av 1700-talet. Innan dess var övre delen av Björna socken ett av samer glest befolkat område med många mil till Åsele, Fredrika och de äldre byarna i Björna.[6]

Hela området runt de tre Holmsjöarna betecknas som kronoöverloppsmark, det vill säga mark som vid avvittringen tillföll kronan men inte avsattes som kronopark.

Ända in på 1900-talet fortsatte nykoloniseringen av trakten kring Vändåtberget. I Holmsjö, mellan Ytter - och Mitti-Holmsjön, upptogs ett nybygge 1915. I slutet av 1930-talet brann huset ner och nu är spåren borta sånär som på en frodig blomsteräng.

I Lägstaån flottades allt virke från skogarna runt Vändåtberget. Mitti-Holmsjön och Sör-Holmsjön är förbundna med flottleden genom kanaler och dammar. Ett försök till flottningsförbindelse mellan Mitti- och Ytter-Holmsjön misslyckades och därför har Vändåtbergets skogar aldrig flottats.[6]

DjupprofilRedigera

En djupprofil togs fram av Örnsköldsviks kommun under Stadsingenjörskontorets tid. Den påvisar ett maximidjup av 16 meter på norra sidan av sjön och ett medeldjup av ungefär 7 meter.[7]

ÖvrigtRedigera

Ytter-Holmsjön ligger lägst i området, på 276 meter över havet.

I områdets tjärnar häckar knipa och storskrake och i Ytter-Holmsjön dessutom storlom.

Ytter-Holmsjön rotenonbehandlades 1961. Senast 1977 inplanterades röding och amerikansk bäckröding.[6]

Sjön har kalkats fram till 2013. För närvarande utvärderas om fortsatt kalkning ska ske.[8]

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] ”Sjölyftet” (Microsoft Excel). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11384!Sjolista.xls. Läst 10 december 2012. 
  2. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Vattenytor (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.31148!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Vy_y_2012_2c.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  3. ^ ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Ackumulerade delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.22092!svaro_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  4. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – delavrinningsområden (SVAR 2010)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.20768!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2010_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  5. ^ [a b] ”Ladda ner data från Svenskt vattenarkiv – Delavrinningsområden (SVAR 2012)” (Esri Shape). SMHI. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.24469!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/aro_y_2012_2.zip. Läst 7 oktober 2012. 
  6. ^ [a b c d] Eckerberg, Katarina (1981). Urskogen på Vändåtberget : en naturinventering med tonvikt på beskrivning av skogstillstånd och inventeringsmetodik. Länsstyrelsen, Västernorrlands län, 0280-1140 ; 1981:6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Libris länk 
  7. ^ Karta över Ytter Holmsjön i Björna socken. Stadsingenjörskotoret i Örnsköldsviks kommun 
  8. ^ Bader 2015, s. 5.

Tryckta källorRedigera

  • Bader, Pekka (26 mars 2015). Bildande av Vändåtbergets naturreservat – förslag till beslut. Länsstyrelsen, Västernorrlands län, diarienummer 511-2250-15. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 


Externa länkarRedigera