Ysunda herrgård i Finspångs kommun ligger vid strömmen där sjön Åmlången övergår i Glan. Här vid strömmen anlades redan 1640 ett järnbruk som kom att drivas fram till 1872. Det fick privilegier 1666 av drottning Kristina. Ysunda ägs under 1600-talet av Sten Ivarsson. Från 1687 inträder Hans Schmidt och hans hustru Brita Dissman som ägare. Sedermera övergår ägandet till deras dotter Anna Kruse och länsman Gudmund Larsson. 1700 ägs Ysunda av majoren Gabriel Gyllenstål. 1725 ägs Ysunda av arvingarna till Gudmund Larson. 1760 ägs Ysunda till ¾ av justitieborgmästaren i Norrköping Claes Per. Jancke och assessorn Karl Nik. Wadström till ¼, med privilegier för en hammare och två härdar.

Ysunda Herrgård

Vidare omnämns Översten Erik Jöran Adelswärd som ägare. 1788 köps Ysunda av Johan Jakob De Geer för att samma år övergå i ägo till sekreteraren Johan Pamp,

1799 är Ysunda manufakturverk privilegierat till inrättande av en knipphammare och en en spikhammare.

1817 ärvs bruket av häradshövding J J Pamp, vilken 1826 säljer Ysunda till sin svåger Magnus Lorentz Ekelund och är sedan dess i familjen Ekelunds ägo. 1844 köper Magnus Lorentz Ekelund även Börgöls bruk.

Här finns idag en väl sammanhållen bruks - och herrgårdsrniljö i 1800-talsstil. Av smedjan finns dock enbart en husgrund kvar, strax intill kvarnen.