En yrkesmördare (engelska hitman) är en person som mot betalning utför mord på personer. Den som anlitar en yrkesmördare gör sig i Sverige skyldig till brottet stämpling till mord.

Inkorrekta synonymerRedigera

Ibland kallas yrkesmördare för seriemördare vilket är en inkorrekt synonym. En seriemördare mördar på eget bevåg medan en yrkesmördare mördar på begäran för lön.

Legoknekt är även en vanlig felaktig synonym. Det är sant att både yrkesmördare och legoknektar "dödar" mot betalning men de verkar i olika banor. En yrkesmördare verkar i ett civilt samhälle och arbetar olagligt medan en legoknekt försörjer sig på deltagande i väpnad konflikt, vilket är lagligt inom vissa ramar enligt genèvekonventionen.

FörekomstRedigera

I Sverige är det ovanligt att hyra en yrkesmördare (klassiskt benämnd torped) och det är ännu ovanligare att ha beställningsmord som försörjning. Detta beror på att Sverige har en relativt låg grad av organiserad brottslighet. I vissa andra kulturer i världen, som har högre grad av organiserad brottslighet än Sverige, är kontraktsmord vanligare - men även där är det mycket ovanligt att försörja sig på just mord. Snarare är mord bara en del av jobbet inom organiserad brottslighet.

Fiktion kontra verklighetRedigera

I svenska filmer och TV-serier visas ofta sekvenser där massmedia rapporterar om skottlossningar och dödade på grund av "uppgörelser i den undre världen". "Den undre världen" syftar på grupper av personer som helt försörjer sig på svart ekonomi och i lägre grad finns i register som vanliga personer. Deras namn brukar inte nämnas i nyheterna. I verkligheten nämns oftast inte den undre världen över huvud taget trots att den finns där. Media rapporterar istället bara vad som hänt, ofta skottlossningar i samband med nattlivet, och antalet döda eller skadade. Om en myndighetsutövande person (till exempel en dörrvakt) skadas nämns det som regel. Att den undre världen inte nämns i media beror dels på skam och dels på den psykologiska tesen "syns inte finns inte", det vill säga genom att tona ned att det finns organiserad brottslighet får brottssyndikaten mindre uppmärksamhet och med mindre uppmärksamhet minskar statusen i att ansluta sig till dessa. Därför nämns sällan till exempel Hells Angels i samband med våldsamma uppgörelser, dock nämns ofta dömda våldsbrottslingar såsom tillhörande det ena eller det andra kriminella nätverket eller den och den kriminella gruppen men alltså oftast inte förrän efter att det visat sig att samhället fungerat, det vill säga tagit fast någon. Undantaget är fall där det är helt omöjligt att utelämna sanningen såsom vid uppgörelser mellan olika kriminella motorcykelklubbar - eller där tredje person blir hotad eller skadad. Detta var bara ett exempel för att belysa medias hantering av brott. Hells Angels ska inte utpekas som något särskilt utan tjänstgör här bara som exempel.

Fiktion som fokuserar på yrkesmördareRedigera

Yrkesmördare förekommer inte sällan i filmer och annan litteratur som skildrar maffia och grov kriminalitet. Exempel på filmer är Léon (1994), Schakalen (1997), Collateral (2004) och Bangkok Dangerous (2008). Ett exempel inom datorspel är Hitman.

Se ävenRedigera