Xi Canis Majoris är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor: