X.509 är en ITU-standard för digitala certifikat, public key infrastructure (PKI) och privilege management infrastructure (PMI).