Inom typografin benämns x-höjden den höjd mellan baslinjen – det vill säga den linje på vilken bokstäverna i regel "står" – och toppen på lilla bokstaven x. Normalt ryms de flesta gemenerna (de små bokstäverna) inom den här höjden. Detsamma gäller kapitäler, det vik,bank g ll säga versaler som har samma höjd som gemener.

I bilden är x-höjden markerad med en röd pil och bokstaven x.

De bokstavsdelar som går över x-höjden benämns överhäng, och de delar som når under baslinjen kallas underhäng.

Se ävenRedigera