För andra betydelser, se Wulfstan (olika betydelser).

Wulfstan (eller Ulfsteinn) var en handelsman vars berättelse om en resa från Hedeby i Danmark till Truso i dagens Polen är en av de tidigaste källorna till information om Norden. Resan företogs troligen runt år 880.

Wulfstans geografiska beskrivning stämmer väl överens med dagens förhållanden, och kan därför anses som en pålitlig källa. Texten förekommer som en del av kung Alfred den stores av Wessex översättningar av Paulus Orosius historiska texter, och man antar därför ofta att Wulfstan själv var från England och fick berätta om sin resa för hovet därför att det då var ovanligt att engelska handelsmän reste längre än till Hedeby. Det är dock också möjligt att han var från Danmark, och berättade om resan när han likaledes var på handelsresa till England. Berättelsen är en redogörelse för Wulfstans resa mellan Hedeby i Slesvig och Truso vid Weichsels mynning.

Enligt Wulfstan tog det sju dagar och nätter från Hæðum (Hedeby) till Truso. Under seglatsen hade han först Langaland (idag Langeland), Læland (Lolland), Falster, och Sconeg (Skåne) på sin vänstra sida, land som alla hörde till Denemearcan (Danmark). Sedan seglade han förbi Burgenda lande (Bornholm) som hade en egen kung. Slutligen hade han på sin vänstra sida Blecinga eg (Blekinge), Meore (Möre, idag del av Kalmar län), Eowland (Öland), och Gotland, som alla tillhörde Sweom (Svearna).

On bæcbord him wæs Langaland, Læland, Falster, Sconeg, þas land eall hyrað to Denemearcan. þonne Burgenda land wæs us on bæcbord, þa habbað him sylf cyning. þonne æfter Burgenda lande wæron us þas land þa synd hatene ærest Blecingaeg, Meore, Eowland, Gotland on bæcbord, þas land hyrað to sweon.
På babord sida hade han Langeland, Lolland, Falster och Skåne, dessa länder hör alla till Danmark. Så hade vi Bornholm om babord, och de har sin egen kung. Och efter Bornholm hade vi de land som heter först Blekinge, Möre, Öland och Gotland om babord, och dessa länder tillhör svearna.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera