En write-in-kandidat är i samband med politiska val en kandidat som inte finns förtryckt på valsedeln, men som väljarna röstar på genom att själva skriva kandidatens namn på valsedeln.