Winstrupsgatan, till 1878 Gråväders gränd, är en gata i centrala Lund.[1] Den går den korta sträckan mellan Lilla Gråbrödersgatan i söder och Sankt Petri kyrkogata i norr. I fonden i den norra ändan ligger Ekska huset på Sankt Petri kyrkogata.

Winstrupsgatan
Gråbröders gränd norrut mot Ekska huset omkring 1865. Foto: Berndt August Lindgren
AnlagdTidig medeltid
Tidigare namnGråbröders gata
Läge
PlatsLund
SträckningMellan Lilla Gråbrödersgatan och Sankt Petri kyrkogata
Betydelse
ByggnaderEkska huset, Gamla elverket

Winstrupsgatan har sitt namn efter biskopen Peder Winstrup, som adlades efter Skånes införlivning med Sverige efter Roskildefreden 1658.

Byggnader i urval redigera

  • Winstrupsgatan 1, Gamla Lunds Elverk. Byggnaden uppfördes i etapper 1907 och 1927. Idag ligger där bland annat Judiska centret i Lund.[2]
  • Winstrupsgatan 9 kallades under andra hälften av 1700-talet Bringska huset efter professorn Erland Samuel Bring. Huset är känt från Studentupploppet i Lund den 9 mars 1793.
  • Ekska huset vid Sankt Petri kyrkogata 4 är ett korsvirkeshus i två våningar, som blev byggnadsminne 1974. Huset har sitt namn efter professorn Juan Gustav och Augusta Ek, som köpte huset på 1850-talet. Huset, som har sin fram- och långsida utmed gatan, skjuter ut i denna. Gatan var tidigare smalare. Den västra delen uppfördes 1823 och den östra 1826. De två delarna byggdes samman till ett enda hus på 1860-talet. Stadsgårdens längor revs vid mitten av 1900-talet.

Bildgalleri redigera

Källor redigera

Noter redigera