Windows Glyph List 4, eller vanligen WGL4, är en Unicode-baserad teckenuppsättning definierad av Microsoft, som är avsedd att innehålla alla tecken som förekommer i de europeiska språken. WGL4 omfattar 652 tecken.

Följande Unicode-delmängder ingår i WGL4:

 • Latin (standard)
 • Latin-1
 • Latin (utökad A)
 • Latin (utökad B)
 • Avståndsändrande tecken
 • Grekiska
 • Kyrilliskt
 • Latin (utökad extra)
 • Allmänna skiljetecken
 • Upphöjda och nedsänkta tecken
 • Valutasymboler
 • Bokstavsliknande symboler
 • Sifferformer
 • Pilar
 • Matematiska operatorer
 • Blandade tekniska tecken
 • Ramelement
 • Blockelement
 • Geometriska figurer
 • Diverse Dingbats
 • Privat område
 • Alfabetiskt presentationsformat

WGL4 stöds av de flesta plattformar, även av dem som inte har fullt Unicode-stöd.