Wilhelm Otto Albert von Bismarck, född 1 augusti 1852 och död 30 mars 1901, var en tysk greve och ämbetsman. Son till järnkanslern Otto von Bismarck och bror till Herbert von Bismarck.

Teckning av Wilhelm von Bismarck.

Bismarck deltog som ordonnansofficer i fransk-tyska kriget, och ingick därefter i förvaltningen. Han blev regeringspresident i provinsen Hannover 1889, överpresident i Ostpreussen 1895, var medlem av den tyska riksdagen 1878-81 och av Preussens folkvalda kammare 1882-85.

KällorRedigera