Wikipediadiskussion:Var inte en skitstövel

Senaste kommentaren: för 3 månader sedan av Kyllo i ämnet Osakligt epitet

Sidans titelRedigera

Töntig får man väl vara? Däremot ska man inte vara en taskmört, vilket IMO är en rimligare översättning av "Don't be a dick". // habj 14 augusti 2006 kl. 13.16 (CEST)Svara[svara]

"Taskmört"? Det var ett ord jag aldrig hört :) Däremot adjektivet "taskig" skulle möjligen kunna fungera... \Mike 14 augusti 2006 kl. 13.26 (CEST)Svara[svara]
Tycker artikelnamnet borde bero på hur hårda vi får vara i språket på wikipedia. As, arsle, svin, störande användare tycker jag alla skulle passa bättre. /Nurka 14 augusti 2006 kl. 13.28 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med om att titeln är missvisande, eftersom "tönt" inte är en bra översättning av "dick". Det engelska ordet "dick" bär med sig en underton som innebär att personen ifråga själv är jobbig dvs har en aningen mer aktiv del. Taskmört känns dock ännu sämre. Om man ngnsin skulle paste:a en länk till denna sidan så skulle personen nästan säkerligen uppleva det som ett personangrepp vilket är kontraproduktivt. Om man nu envisas med att byta titel så skulle jag föreslå något med en aningen mindre aggresiv betoning och något som lägger lite större skuld på "tönten". Exempel på tamare versoner skulle kunna vara; dumbom, fjant, pajas, jöns eller fåne. Ett alternativ till detta vore att döpa om sidan till "Var inte töntig" eftersom detta skulle rikta kritiken mer mot beteendet och mindre mot personen. Jag tycker personligen det senare alternativet är det bästa. mnemo 14 augusti 2006 kl. 13.30 (CEST)Svara[svara]
"Var inte taskig" i så fall. // habj 14 augusti 2006 kl. 13.35 (CEST)Svara[svara]

Jag blåser gärna nytt liv i den här diskussionen... för nuvarande titel är inte bra. Den är direktöversatt på ett inte helt svenskt idiomatiskt sätt. Engelska Wiktionary förklarar dick - i den här betydelsen då - som en mycket föraktlig person. "Bete dig inte som en förbaskad typ" kanske är en rimlig översättning? // habj 17 januari 2007 kl. 22.11 (CET)Svara[svara]

Tonen i artikelnRedigera

Jag tycker att tonen i artikeln är mycket tvivelaktig, t.ex. Om majoriteten av dem omkring dig anser att du är en idiot, är det så klart också så. Det är ett allmänt vedertaget faktum at även intelligenta och moraliska människar kan drabbas av groupthink, även om människor, och syssla med mobbing. Artikeln fastslår att i dessa fall är det den mobbade som är en idiot. Jag kan verkligen inte skriva under på människosynen som artikeln företräder.//--IP 11 mars 2008 kl. 16.31 (CET)Svara[svara]

Var djärv! ;-). MiCkE 11 mars 2008 kl. 17.58 (CET)Svara[svara]
Jag har gjort ett försök att mildra tonen lite. MiCkE 21 mars 2008 kl. 17.07 (CET)Svara[svara]

KnölRedigera

Jag föreslår att "idiot" bytes ut mot "knöl", och på ställen där det passar "bete sig knölaktigt". // habj 6 augusti 2008 kl. 20.02 (CEST)Svara[svara]

Jag tycker att det tidigare uttrycket: "Var inte en skitstövel" , var bättre än att kalla någon som är normalbegåvad för idiot. Att ordagrant vara idiot är inget som denne kan hjälpa, men alla kan försöka att inte vara en skitstövel. Av någon anledning så förknippar jag ordet knöl, med en maskulin bufflig person, men skitstövlar kan ju båda könen vara (och försöka att att inte vara). Jag vill ogärna kalla någon för idiot då det känns väl starkt i sammanhanget, men skitstövel skulle vara ett tänkbart (och skrivbart) epitet där mer resonerande tankar inte kan antas gå hem. Föreslår ett ändring tillbaks till det tidigare namnet som också matchar med bilden.
/Ronny W 11 juli 2009 kl. 14.07 (CEST)Svara[svara]
Jag håller med Ronny om att nuvarande namn är mindre lämpat: det essän är ute efter är ju inte att säga "gör inget dumt" (det kan man ju knappast alltid veta i förväg) utan "uppför dig". Vill man vara mindre brysk kanske "Bete dig som folk" kan vara ett alternativ.
andejons 11 juli 2009 kl. 15.03 (CEST)Svara[svara]

Att uppföra sig som folkRedigera

Formuleringar om hur man inte ska göra blir av något skäl alltid klatschigare än texter om hur man ska göra. Att såga något på ett roligt sätt är reativt enkelt. Jag tror dock att texter blir mer effektiva om de skrivs positivt istället för negativt, det vill säga beskriver hur man ska göra istället för hur man inte ska göra. "Uppför dig som folk" kanske vore en bra sidtitel? och man förpassar skitstövelordet till mindre framträdande roll.

Nackdelen med "Bete dig som folk" är att tilltalet "du" riktat direkt mot läsaren är ganska hårt. Jag brukar skriva om det till mer allmänt hållen text där jag ser det. Å andra sidan är originalets "Don't be a dick" minst lika hårt, även om det inte innehåller ordet "du". --Siden 17 februari 2012 kl. 10.30 (CET)Svara[svara]

AvvecklaRedigera

Vilken är egentligen vinsten av denna essä, som inte formulerar någon egentlig policy? Att rubriken och innehållet är som hämtade ur en vitsig uppförandekod i ett högstadieklassrum, visar bara att den hör hemma i Wikipedias förgångna barndom. Jag noterar också, att flera andra språkversioner flyttat sina motsvarande essäer till Wikimedia. De flesta andra essäer fyller någon sorts nytta, men vem skulle i en diskussion ha mage att länka hit? 83.248.51.104 24 december 2022 kl. 02.11 (CET)Svara[svara]

En essä är inte en policy eller riktlinje ur någon aspekt. Inte heller står den i strid mot policyer och riktlinjer. Den är mer för tanke och reflektion. Många gånger kan det nog vara lättare för besökare att förstå Wikipediakulturen eller tankesätt på Wikipedia i en essä än i en policy eller riktlinje.
I en essä ställs varken krav på att söka konsensus eller avspegla majoritetsåsikter. Man behöver inte nödvändigtvis dela åsikter och synsätt i den. I en essä kan man också använda ett något ledigare språk och en mer personlig stilnivå än i policyer och riktlinjer. Personligen tror jag också att många har lättare att ta till sig av något när den känner igen sig i stil, ordval och reflektioner. Det finns nog exempelvis många från högstadiet som använder Wikipedia. I en essä ser jag också en större möjlighet att utveckla resonemang och vidga vyer istället för att bara begränsa sig till kärnan, vilket annars ofta är nödvändigt.
Om essän ligger i Wikipedia-namnrymden (som den här) får vem som helst redigera i den. Därför har du möjlighet att förbättra den om du är missnöjd med den. En essä som har starkt stöd kan eventuellt föreslås som riktlinje med tiden, men det är absolut inte nödvändigt. Om så sker kommer den förstås att granskas noga och anpassas efter de nya förutsättningarna. En essä som möts av utbrett motstånd kan dock istället flyttas till skaparens användarsidor.
Jag ser inget generellt problem med att den finns i Wikipedia-namnrymden när det tydligt framgår att det är en essä och inget annat. Det händer att jag länkar till en essä när jag tycker att den tar upp något bra och tror att den kan hjälpa någon. Kyllo (diskussion) 26 december 2022 kl. 00.22 (CET)Svara[svara]

Osakligt epitetRedigera

Denna essä framstår som om den är författad i affekt. Den placerar ett osakligt epitet i centrum istället för att sätta den gyllene regeln i centrum. Det är olyckligt och leder föga förvånande till något av ett cirkelresonemang, nämligen att det är illa att kalla andra för skitstövlar, trots att det på sätt och vis är essäns centrala budskap.

Jag har gjort ett försök att mildra språkbruket i artikeln, men kan knappas påstå att resultatet där det osakliga epitet kvarstår som centralt tema är bra. Jag föreslår därför att byta artikelnamn och omformulera essän i mer positiva ordalag, eller att helt enkelt avpublicera essän. Är det relevant att i en alternativ artikel uttrycka vad wp:etikett redan ger uttryck för? Det vill säga, föreligger det behov av denna essä i perspektiv av att essän säger att om man upplever ett behov av att länka till essän så är man själv en skitstövel? FWIlkens (diskussion) 17 februari 2023 kl. 08.43 (CET)Svara[svara]

Inte omöjligt men heller inte fel eftersom det är en essä och ingen policy eller riktlinje. Kanske kan den då vara till hjälp för andra personer som är i samma situation och exempelvis behöver känna stöd och medlidande. Nackdelar finns med att återspegla policyer eller riktlinjer i essäer på grund av att kontrollen och uppdateringarna förmodligen är sämre. Att vid behov bara gå in på det i stora drag är i så fall bättre. Huvudfokus bör inte ligga på policyn eller riktlinjen i sig, utan det som författaren själv vill förmedla eller belysa. Syftet är väl inte att man ska ge en länk till den som man tycker är en skitstövel, för det kan nog upplevas som en provocerande förolämpning. Snarare att den ska vara klickbar på lämpliga ställen så att användare själva kan ta sig dit om intresse finns. Kyllo (diskussion) 17 februari 2023 kl. 13.39 (CET)Svara[svara]
Jag tror att många av dessa essäer är inspirerade av engelskspråkiga Wikipedias motsvarighet. Men samtidigt tror jag att anpassningar till svenskspråkiga Wikipedia, översättningar, kulturella skillnader och personliga intressen ibland medför att den svenskspråkiga får en annan ton eller ett annat fokus. Kyllo (diskussion) 17 februari 2023 kl. 13.51 (CET)Svara[svara]