Språkstandard i kodRedigera

Vill tipsa om diskussionen om språkstandarder i Lua-kod som jag startade i Projekt mallstandardisering. --Lajm 27 maj 2013 kl. 14.18 (CEST)

Jag la in ett avsnitt på denna projektsida om språkval, import från och harmonisering med andra språkversioner. Har jag tolkat rätt? Tomastvivlaren (diskussion) 6 december 2019 kl. 02.48 (CET)

Fortsätter diskussionen om Arbitrary accessRedigera

@Ainali, Yger:nl:Overleg module:Zandbak/Larske har @Larske: testat funktionen. Det är väl ungefär så kraftfullt som jag hade tänkt mig.

Några fix: Det borde kunna gå att fixa nu så bara den mest relevanta kommunkoden läggs in. Tex, ändrade jag just i Hylte så att den kommunkod den har sedan 1974 är "preffered rank" och den gamla är "normal rank". Samma sak har jag fixat med Upplands Väsbys folkmängd.

Det finns några småsvåra grejor. Jag börjar med några stycken.

  1. Det är inte helt tydligt hur man lägger in "kommunalråd"/"landshövdingar" och motsvarande. I en del fall har man lagt in själva namnet på personen, medan man i andra fall lagt in en själva ämbetet. Vilket som ska gälla är jag inte helt på det klara med. Att vi i Sverige ibland har dussinet kommunalråd i en och samma stad/kommun är något som förbryllar, och det är därför inte heller helt anpassat till det. Dessutom kan de ha olika titlar i olika kommuner.
  2. Egentligen ska även landskapen ligga under "P150" och inte under "P527", som de gör nu. Det är Larskes kod anpassad efter. Men frågan är hur man anpassar koden till sådana stater som Ryssland, där man också har flera typer av indelningar, men där de inte ligger paralellt som landskap och län gör i Sverige.
  3. Om man går åt andra hållet: från småort upp till land så finns det några potentiella fällor. En småort ligger i ett distrikt som ligger i en eller två kommuner som ligger i en eller flera landskap som ligger i en eller flera län som ligger i ett eller flera lanskap som ligger i ett eller flera län. Den här buggen kommer sig av att oskuldsfulla Wikidatianer inte ser att det kan finnas komplexa strukturer som inte följer enkla hierarkier, likt de de har i sina hemländer. (Där allt följer en enkel hierarki land->delstat->county) Risken finns att en småort utanför Norrtälje kan komma att ligga i Finnmarks fylke om vi inte styr upp ganska strikt hur sökningar i dessa hierarkier ska gå till, och inte låter sökningarna bli alltför "arbitrary".

-- Innocent bystander (diskussion) 20 maj 2015 kl. 08.47 (CEST)

Direkt fortsättningRedigera

@André Costa (WMSE):

Ett exempel på där man borde kunna använda det här ganska snart är i Fornminneslistorna. Lista över fornlämningar i Eksjö kommun skulle kunna lista: Består av: (En lista av objekt som var och en beskriver en rad i tabellen.)

Vad jag kan se har vi properties för var och en av de parametrar som finns i {{FMIS}}. -- Innocent bystander (diskussion) 20 maj 2015 kl. 16.38 (CEST)

We need your feedback to improve Lua functionsRedigera