Denna stilguide syftar till att skapa en konsekvent metod för att visa listor på verk, såsom bibliografier, diskografier och filmografier.

OrdningsföljdRedigera

Verken skall listas i kronologisk ordning, börjandes med det äldsta.

När det gäller komplexa verkförteckningar kan listorna ibland delas upp i undergrupper, som i exemplet August Strindberg.

Länkning av årtalRedigera

Årtal bör länkas till tema-årsartiklar när sådana finns, t.ex. [[Litteraturåret 1941|1941]] i stället för [[1941]]. Mallar som underlättar sådan länkning finns i Kategori:Verkförteckningsmallar.

ListstilarRedigera

Vanliga listor används i de flesta artiklar, som i exemplen Olof Lagercrantz och Merle Haggard. Den är enklast att redigera för nybörjare.

Listor består oftast av många korta rader, varför två eller flera spalter är att föredra. Det kan man göra enligt följande exempel:

{{spaltstart}} Text i spalt 1 {{spaltbryt}} Text i spalt 2 {{spaltslut}}

Avancerade listor
  • När konstverk med fri licens finns tillgängliga kan galleriform vara lämplig. Så kallat fair use–bildmaterial godtas inte utan kommer att avlägsnas.

Vanlig liststil – exempelRedigera

Listor på publicerade verk bör inkluderas för författare, illustratörer, fotografer, artister och konstnärer. Om det redan existerar en artikel om en författare eller artist kan en separat lista över hans/hennes verk bli motiverad ifall listan blir så lång att det är olämpligt att ta med den i själva artikeln. I så fall bör en förkortad version ingå i artikeln. Kompletta verkförteckningar rekommenderas, särskilt när sådana inte är enkelt tillgängliga på nätet. Kom sedan ihåg att hänvisa till tillförlitliga källor.

BibliografierRedigera

Böcker på svenskaRedigera

För böcker som skrivits och först publicerats på svenska är den primära informationen titeln och årtalet för originalupplagan. Undertiteln bör också tas med, och om en titel består av flera band bör det framgå. Så ur Zacharias Topelius:

Härutöver borde också vissa ytterligare uppgifter tilläggas. Standardformen är ”Plats årtal, utgivare.” Övriga nyttiga hänvisningar kan inkludera bland annat reviderade utgåvor eller alternativa titlar i andra utgåvor. Översättningar till andra språk kan omnämnas, se till exempel Ulf Ekman. Titeln på översättningar kan utelämnas eftersom det blir långa notiser i händelse av översättningar till flera språk.

ISBNRedigera

Man kan ange ISBN för en eller flera utgåvor. I verkslistor är det alltid bra att sträva efter att lista originalutgåvor och då kan ISBN-nummer fungera även som en referens.

Böcker vars författare inte skriver på svenskaRedigera

Skriv vid behov ut på vilket språk boken är skriven. Om den ursprungliga titeln skrivs med ett annat alfabet rekommenderas både latinska bokstäver och det ursprungliga alfabetet. Om boken finns översatt till svenska så kan också den svenska översättningen med. Om det inte finns någon svensk översättning kan det ibland vara lämpligt att själv översätta titelns betydelse, men då måste man se till att det framgår att det är en översättning av titeln och inte syftar på en översatt utgåva. Här får man överlag vara lite pragmatisk – artikeln om Immanuel Kant kräver antagligen andra lösningar än artikeln om Ursula K. Le Guin.