Vecka 52Redigera

Den här veckan delas inget pris för veckans bästa nyskrivna artikel ut då ingen artikel var nominerad (och jag inte vill nominera någon själv), däremot tilldelas Ace90 priset för bästa utökning med Oljeskiffer. Nelya får priset för flest nyskrivna artiklar (14 stycken). Då ingen skribent skrivit mer än en artikel själv delas inget pris för flesta utökningar ut den här veckan.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000–10 000 byteRedigera


Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera


2 000–10 000 byteRedigera

Vecka 51Redigera

Pris för veckans bästa nyskrivna artikel,Akakios av Caesarea, tilldelas Sòfokles och för bäst utökning, Jesus, hedras även där Sòfokles. Believer hade 27 nyskrivna artiklar och får naturligtvis en utmärkelse. Believer får även utmärkelsen för flest utökningar där han gjorde 7 st.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000–10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000–10 000 byteRedigera

Vecka 50Redigera

Pris för veckans bästa nyskrivna artikel, Fumimaro Konoe, tilldelas Idrougge och för bäst utökning, Mingdynastin, hedras Kurtan. Sòfokles hade 18 nyskrivna artiklar och får naturligtvis en utmärkelse. Däremot finns inget pris för flesta utökningar då flera skribenter hade 3 artiklar på sin sida.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000–10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000–10 000 byteRedigera

Vecka 49Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel (Brunkebergsverket) går till Holger.Ellgaard och priset för bästa utökning (Da Vinci-koden) går till Sòfokles. Flest nyskrivna artiklar hade Ronny W (21!) och flest utökningar hade Nordelch (9).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Vecka 48Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel Gas i Stockholm går till Holger.Ellgaard och för bästa utökning Emmeline Pankhurst till Nicke L. Flesta nyskrivna artiklar (7) hade Fredde 99 och flesta utökningar (20!) elinl.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Vecka 47Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Holger.Ellgaard för Stadsplanering i Stockholm. Pris för bästa utökning går till Jopparn för Komet. Pris för flest nya artiklar, hela 30 stycken, går till Cottafava och pris för flest utökade artiklar, 5 stycken, går till Nordelch.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Vecka 46Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Holger.Ellgaard för Arkitektur i Stockholm. Pris för bästa utökning går till Nicke L för Barack Obama. Pris för flest nya artiklar, 10 stycken, går till Nordelch och pris för flest utökade artiklar, 6 stycken, går till IP.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

UtökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 - 10 000 byteRedigera

Vecka 45Redigera

Vivo vann Veckans nyskrivna med Husmossa, Hobe vann för flest nyskrivna (16 artiklar), Nelya vann för bästa förlängning, och Nordelch vann för flest utökningar.

NyskrivnaRedigera

Över 10 000 byteRedigera

Tävlingsbidrag:

2 000 till 10 000 byteRedigera

UtökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 44Redigera

Kurtan blir dubbellt belönad med priset för bästa nyskriven artikel, Röntgenbinär, samt bästa utökning, Cygnus X-1. Flesta nyskrivna artiklar (14) hade Bopper93 och flesta utökningar (3) Fredde 99.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 43Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel, Francisco Jiménez de Cisneros, tilldelas Xauxa och för bästa utökning, Premier League, går priset till Cottafava. Flesta nyskrivna artiklar (10) hade Bopper93 och flesta utökningar (5) Nordelch.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 42Redigera

Pris för bästa nyskrivna artikel går till Njaelkies Lea för Herbig-Haro-objekt. Pris för bästa utökning går till IP för William Butler Yeats. Pris för flest nya artiklar delas mellan Poxnar och Njaelkies Lea med 13 st vardera. Pris för flest utökade artiklar, 7 stycken, går till Nordelch.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 41Redigera

Pris för bästa nya artikel delas mellan Blodbadet i Nydala kloster av Sven Rosborn och Gustav von Kahr av Torvindus. Artikeln om Nydala är försedd med bilder medan artikeln om von Kahr är ett strå vassare vad gäller källor. Pris för bästa utökning går till Nordelch för Kloakdjur. Pris för flest nya artiklar, 7 stycken, går till Bopper93 och pris för flest utökade artiklar, 3 stycken, går till Moralist.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 40Redigera

Pris för bästa nyskrivna artikel går till Thuresson för Sjukhusspionaffären. Pris för bästa utökning går till D.O.G. för Ucklums kyrka. Pris för flest nya artiklar, 15 stycken, går till MickeLundin, likaså pris för flest utökningar, 5 stycken.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 39Redigera

Pris för bästa nyskrivna artikel går till Dcastor för Kinesisk kyrkohistoria till år 1500. Pris för bästa utökning går till Ronny W för Fräsmaskin. Pris för flest nya artiklar, 11 stycken, går till IP och pris för flest utökningar, 4 stycken, går till MickeLundin.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 38Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel, Anna Laetitia Barbauld, tilldelas IP. Priset för bästa förlängda artikel går denna vecka till D.O.G. för utökningen av Sveriges riksregalier. Flesta nyskrivna artiklar, 11 stycken, hade Cottafava. Flesta utökningar (8) gjorde Wolfgangsdotter.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 37Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel, Pamela Kilborn, tilldelas dcastor. Priset för bästa förlängda artikel går denna vecka till Thuresson för utökningen av Tjeckoslovakiens historia. Flesta nyskrivna artiklar, 8 stycken, hade IP och Nordelch. Flesta utökningar (5) gjorde Xauxa.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 36Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Moralist för Sagalitteratur. Pris för flest nya artiklar (7 st) går till GO och pris för flest utökningar (3 st) delas mellan Åsa L och Bothnia. Fetmarkerad som veckans bästa utökade artikel är Ebbe Carlsson.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 35Redigera

Priset för bästa nyskrivna artikel delas denna vecka mellan Popperipopp och Hålslaget för artiklarna Massakern i Józefów respektive Tyskland i olympiska spelen. Som bästa förlängda artikel utsågs Béla Bartók av Rex Sueciæ. Flesta nyskrivna artiklar (10) hade Brallan och flest utökningar (5) gjordes av BiblioteKarin. Tack till alla som deltog.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 34Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel, Franklinexpeditionen, tilldelas StefanB. Priset för bästa förlängda artikel går denna vecka till Thuresson för utökningen av Tjeckoslovakien. Flesta nyskrivna artiklar, 11 stycken hade Hobe och flesta utökningar, 3 vardera, gjorde både Chilin och Thuresson.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 33Redigera

Pris för bästa nyskriven artikel, Aleksandr Skrjabin, tilldelas Rex Sueciæ. Priset för bästa förlängda artikel delas mellan dcastor och Popperipopp för Friidrottsrekord respektive Textkritik. Flesta nyskrivna artiklar (6) hade Elfsborgarn och flesta utökningar (12) Nordelch.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 32Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Elinl för Marianne Vos. Pris för bästa utökade artikel går till Moralist för Joe Hill. Pris för flest nya artiklar (7 st) går till GO och pris för flest utökade artiklar (10 st) går till Thoasp

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 31Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Tolkemolkemoli för Myst V: End of Ages. Pris för bästa utökade artikel går till Nitramus för Dygnsrytm. Pris för flest nya artiklar (8 st.) går till Brallan och pris för flest utökade artiklar (3 st.) går till BiblioteKarin.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera


Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 30Redigera

NyskrivnaRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 29Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Mikael Lindmark för Bo 87. Pris för bästa utökade artikel går till Moralist för Industrial Workers of the World. Pris för flest nya artiklar (9 st) går till Thoasp och pris för flest utökade artiklar (4 st) går till Bothnia.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 28Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Ascilto för Jaktprov. Pris för bästa utökning går även denna vecka till Nicke L för Fåglar. Pris för flest nya artiklar, 6 stycken, går till Nelya och pris för flest utökade artiklar, 2 stycken, går till Thoasp

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 27Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Rex Sueciæ för Den sjungande revolutionen. Pris för bästa utökning går till Nicke L för Fåglar. Pris för flest nya artiklar, 6 stycken, går till MickeLundin och pris för flest utökade artiklar, 3 stycken, går till Jopparn.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 26Redigera

Pris för bästa nyskrivna artikel, musikmarsch, utdelas till Foreeye och för bästa förlängda artikel, Witold Lutosławski, till Rex Sueciæ. Observera att det är ganska svårt denna vecka med bedömningen, då flera utökningar var särskild bra. Flesta nya artiklar (12) hade Nelya och priset för flesta utökningar (5) delas mellan Jopparn och nothingman. --Nordelch 30 juni 2008 kl. 09.37 (CEST)

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 25Redigera

Pris för veckans bästa nya artikel går till StefanB för Gabonhuggorm. Pris för veckans bästa förlängning går till Nicke L för Trädkrypare. Pris för flest nya artiklar (6 st) går till Madfan87 och för flest förlängningar (10 st) till Thoasp.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 24Redigera

Utmärkelsen för veckans bästa nya artikel, Hästens sinnen, går till Nelya och priset för bästa förlängda artikel, blåmes, hamnar hos Nicke L. Inga andra hedersbetygelsen denna vecka.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 23Redigera

Priset för bästa nya artikel går till AHA för Skatgås. Pris för flest nya artiklar går till Nordelch, nio stycken. Pris för bästa utökade artikel går till Nicke L för Kejsarpingvin. Pris för flest utökningar delas ej ut.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 22Redigera

Bästa nyskriven artikel är De största klockorna i Storbritannien av D.O.G. och bästa utökning var Norrköpings Tidningar av Thuresson. Priset för flesta nyskrivna artiklar (12) går till Hobe och för flesta utökningar (4) till mig. --Nordelch 4 juni 2008 kl. 10.19 (CEST)

PS: Bothnia får en Wikitack för ett bra jobb i prisnivå.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 21Redigera

Priset för bästa nyskriven artikel, Aloisia Weber, går till Rex Sueciæ och bästa förlängning, Sankt Petersglocke, gjorde D.O.G. Flesta förlängningar (6) skrevs av Thoasp. Tävlingen om flesta nyskrivna artiklar är oavgjord.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 20Redigera

Priset för bästa nyskriven artikel, Tennfigur, går till Louislilje. Veckans bästa utökning, Big Ben, skrevs av D.O.G. Flesta nya artiklar (5) och flesta förlängningar (6) hade Nordelch.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 19Redigera

Pris för bästa nya artikel går till moralist för Vitryska republikanska ungdomsförbundet. Pris för flest nya artiklar (8 stycken) går till Angus. Pris för bästa utökning går till Thuresson för Eugène de Beauharnais. Pris för flest antal utökningar fick Jsdo1980 (5 stycken).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 18Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Marfuas för Danmarks statsskick. Pris för flest nya artiklar (8 stycken) går till Thoasp. Pris för bästa utökning går till -nothingman- för Pixies. Pris för flest antal utökningar delas mellan Bothnia och Thoasp (3 stycken).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 17Redigera

Pris för bästa nya artikel går till D.O.G. för Pummerin. Pris för flest nya artiklar (11 stycken) går till Nordelch och Hobe. Pris för bästa utökning går till Heimvennar för Storsjön. Pris för flest antal utökningar går till Thuresson (3 stycken).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 16Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Madfan87 för There's No Disgrace Like Home. Priset för flesta nya artiklar (10 stycken) går till MickeLundin. Pris för bästa utökning går till Marcustisk för Bjørnstjerne Bjørnson. Priset för flest antal utökningar (5 stycken) går MickeLundin.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 15Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Thuresson för Skolor i Norrköping. Pris för flest nya artiklar (20 stycken) går till Nordelch. Pris för bästa utökning går till Natox för Komodovaran. Pris för flest antal utökningar delas mellan Bothnia och Natox (3 stycken).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

‎* ‎Coventry Climax‎ ( byte) skapad av Rosp 10 april 2008

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 14Redigera

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

Vinnare Ryberg

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vinnare Angus

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

Vinnare Skorpan

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vinnare Bothnia

Vecka 13Redigera

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 12Redigera

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 11Redigera

Pris för bästa nya artikel går till Natox för Costaricanska inbördeskriget. Pris för flest nya artiklar (24 stycken) går till Hobe. Pris för bästa utökning går till Nicke L för Mindre hackspett. Pris för flest antal utökningar går till Popperipopp (2 stycken).

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

J 1982

 1. Världscupen i nordisk kombination 2007/2008 (16 719 byte) 10 mars

Natox

 1. Costaricanska inbördeskriget (17 091 byte) 15 mars

2 000 till 10 000 byteRedigera

Aeonvibe

 1. Festivalinfo (2 580 byte) 11 mars

Annika64

 1. ‎Karl Otfried Müller (2 706 byte) 12 mars
 2. ‎Anton Frederik Tscherning (3 787 byte) 12 mars
 3. ‎Jens Andersen Hansen (3 078 byte) 13 mars
 4. August Böckh (2 231 byte) 15 mars

Aner

 1. August Sohlman (4229 tecken) 10 mars

Angus

 1. ‎Daniel Boorstin (5 775 byte) 10 mars
 2. ‎Clifford Geertz (4 785 byte) 12 mars
 3. ‎Louis Dumont (2 047 byte) 12 mars
 4. ‎Frederick Jackson Turner (4 482 byte) 13 mars
 5. ‎Robert Darnton (2 374 byte) 13 mars
 6. ‎Miroslav Hroch (5 972 byte) 13 mars
 7. ‎Hans Delbrück (4 371 byte) 14 mars
 8. ‎Mike Featherstone (2 950 byte) 14 mars
 9. Herbert Gans (3 875 byte) 14 mars
 10. Charles A. Beard (4 469 byte) 14 mars
 11. Gabriel Nikander (2 573 byte) 16 mars
 12. Puebloindianer (3 423 byte) 16 mars
 13. Alldeutscher Verband (4 615 byte) 16 mars

Awarnqvist

 1. ‎Shoreham-by-Sea (3 541 byte) 12 mars
 2. ‎University of Sussex (5 161 byte) 13 mars

Bodalbo

 1. ‎Hjortspringbåten (4 088 byte) 10 mars

Bothnia

 1. Georg Jellinek (4 040 byte) 16 mars

Brallan

 1. SS 433 (2 311 byte), 13 mars

Carnot

 1. ‎Minutemen (2 965 byte) 11 mars
 2. ‎Mike Watt (2 729 byte) 12 mars

dcastor

 1. Mineral Wells (3 677 byte) 11 mars 2008

Ekenman

 1. ‎First Hotel Reisen (3 160 byte) 12 mars

Epibase

 1. ‎Rött mullbär (2 758 byte) 10 mars
 2. ‎Jackfrukt (4 036 byte) 11 mars
 3. ‎Vinterbärssläktet (5 922 byte) 12 mars
 4. ‎Moses brinnande buske (3 414 byte) 13 mars
 5. Indiskt marmeladträd (2 519 byte) 14 mars
 6. Murrayasläktet (2 304 byte) 14 mars
 7. Lista över Murraya (2 674 byte) 14 mars
 8. Buskroslingssläktet (1 915 byte) 16 mars
 9. Vaktelbärssläktet (2 414 byte) 16 mars
 10. Klockbusksläktet (2 053 byte) 16 mars

Frisko

 1. Tuna Park (2 538 byte) 11 mars
 2. Bee Movie (3 091 byte) 13 mars

Gthyni

 1. Italiens MotoGP 2007 (2 703 byte) 11 mars
 2. Kataloniens MotoGP 2007 (2 463 byte) 12 mars
 3. Storbritanniens MotoGP 2007 (1 092 byte) 12 mars
 4. TT Assen 2007 (1 225 byte) 12 mars
 5. Tysklands MotoGP 2007 (688 byte) 12 mars

Holger.Ellgaard

 1. Gustaf Wernersson Cronquist (3 956 byte) 14 mars

Hobe

 1. Ujelang (3 381 byte) 11 mars
 2. Wotje (2 863 byte) 11 mars
 3. Utirik (3 071 byte) 12 mars
 4. Takaatollen (2 407 byte) 12 mars
 5. Mili (3 242 byte) 12 mars
 6. Mejit (2 645 byte) 12 mars
 7. Maloelap (2 979 byte) 12 mars
 8. ‎Likiep (2 600 byte) 13 mars
 9. ‎Knoxatollen (2 889 byte) 14 mars
 10. Jemo (2 518 byte) 14 mars
 11. ‎Erikub (2 741 byte) 14 mars
 12. Aur (2 912 byte) 14 mars
 13. Arnoatollen (3 025 byte) 14 mars
 14. Otto von Kotzebue (6 741 byte) 15 mars
 15. Wotho (3 026 byte) 15 mars
 16. Ujae (2 904 byte) 15 mars
 17. Rongrik (3 825 byte) 15 mars
 18. Rongelap (4 006 byte) 15 mars
 19. Ebon (3 086 byte) 16 mars
 20. Kiliön (2 984 byte) 16 mars
 21. Lae (2 999 byte) 16 mars
 22. Lib (2 584 byte) 16 mars
 23. Namu (3 021 byte) 16 mars
 24. Namorik (3 094 byte) 16 mars

IP

 1. ‎Maurice Couve de Murville (1 281 byte) 10 mars
 2. Benjamin Spock (3 553 byte) 11 mars
 3. Bertrand de Jouvenel (2 432 byte) 12 mars
 4. Norbert Wiener (8 546 byte) 13 mars

Jeze

 1. Qatars MotoGP 2008 (3 046 byte) 10 mars
 2. Turkiets MotoGP 2007 (2 081 byte) 12 mars
 3. ‎Kinas MotoGP 2007 (2 571 byte) 12 mars
 4. ‎Frankrikes MotoGP 2007 (2 116 byte) 12 mars

J 1982

 1. I Don't Feel Like Dancin' (5 331 byte) 10 mars
 2. ‎Hero (sång av Mariah Carey) (2 436 byte) 15 mars
 3. ‎Allsvenskan i bandy för damer 2007/2008 (5 135 byte) 15 mars
 4. ‎Backwood Barbie (3 531 byte) 16 mars

Jonipoon

 1. Sativa Rose (3 991 byte) 14 mars

Kr-val

 1. Luftens temperaturskiktning (3 301 byte) 12-13 mars

Madfan87

 1. Georg Sverdrup (2 064 byte) 12 mars 2008 kl. 00.14 (CET)
 2. Turkiets filmhistoria (6 059 byte) 14 mars 2008 kl. 20.33 (CET)

Marcustisk

 1. Rivertonpriset (4 248 byte), 13 mars

Mats Schedin

 1. Kontaktledning för järnväg (7 705 byte) 10 mars
 2. Rälsåterledning (5 558 byte) 12 mars
 3. ‎Matning av kontaktledning (5 251 byte) 13 mars

MickeLundin

 1. Konfessionella skolor (3 571 byte) 12 mars 2008
 2. Doina Melinte (2 080 byte) 14 mars 2008

moяlist

 1. Tortoise (3 192 bytes) 11 mars 2008 kl. 21.54 (CET)
 2. The Sea and Cake (2 087 byte) 14 mars 2008 kl. 14.20 (CET)
 3. Tecknarens kontrakt (3 308 byte) 14 mars 2008 kl. 19.15 (CET)

Motståndsmannen

 1. Världsmästerskapen i skidskytte 1962 (2 269 byte) 10 mars
 2. Världsmästerskapen i skidskytte 1963 (2 268 byte) 10 mars
 3. Världsmästerskapen i skidskytte 1965 (2 562 byte) 10 mars
 4. Världsmästerskapen i skidskytte 1966 (2 528 byte) 10 mars
 5. Världsmästerskapen i skidskytte 1967 (2 347 byte) 11 mars
 6. Världsmästerskapen i skidskytte 1969 (2 264 byte) 11 mars
 7. ‎Världsmästerskapen i skidskytte 1971 (2 335 byte) 16 mars
 8. Världsmästerskapen i skidskytte 1973 (2 252 byte) 16 mars

NatoX

 1. Guanacaste (provins) (2 219 byte) skapad 10 mars
 2. Costa Ricas geografi (2 913 byte)
 3. Costaricanska köket (4 555 byte) skapad 13 mars

Nordelch

 1. Abraham Gottlob Werner (2 130 byte) skapad 14 mars

Orreman

 1. ‎Resiliens (2 569 byte) 13 mars

Rursus

 1. Lejonet (stjärnbild) (4 438 byte) 11 mars (uppdelning av artikeln Lejonet borde egentligen inte listas här)
 2. Lejonet (stjärntecken) (3 763 byte) 11 mars (dito)

SKORPAN

 1. Papa Malick Ba (2 483 byte) 11 mars 2008
 2. Alessandro Calori (4 361 byte) 12 mars 2008
 3. Marco Ballotta (6 631 byte) 14 mars 2008

Snowman se

 1. ‎Pompejus den yngre (2 080 byte) 12 mars
 2. Slaget vid Munda (4 321 byte) 13 mars

Staffan Jacobson

 1. ‎Puppet (2 153 byte) 11 mars

Thoasp

 1. J.T. Walsh (4 182 byte) 14 mars
 2. Lee Garlington (2 769 byte) 14 mars
 3. George Segal (4 653 byte) 15 mars
 4. "Harry Lund" lägger näsan i blöt! (3 118 byte) 16 mars

Thuresson

 1. Hällnäsmodellen (5 245 tecken), 10 mars

torvindus

 1. Paulos Faraj Rahho (2 099 byte), 14 mars

Vogler

 1. Vasaloppet 2008‎ (2 118), 12 mars

ZalleZack

 1. Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told (2 956 byte) 11 mars
 2. Tha Last Meal (2 349 byte) 12 mars

Zoticus

 1. Karl II av Parma (2 185 byte) 16 mars

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

Poxnar

 1. Resistance: Fall of Man (+10 929 b) 11 mars

Nicke L

 1. Mindre hackspett (+13 948 b) 10-15 mars

Marcustisk

 1. Antonin Artaud (+12 437) 11 mars


2 000 till 10 000 byteRedigera

Popperipopp

 1. Lika möjligheter (+ 4 335 b) 10 mars
 2. John Roemer (+ 4 979 b) 12 mars

Natox

 1. Costa Rica (+6 328 b) 10 - 15 mars

SKORPAN

 1. Alberto Aquilani (+6 933 byte) 11 mars 2008

Icea

 1. Ljudfilm (+9 725 b) 12 mars

Isthmus

 1. Eyjafjallajökull (+2 533 b)

Brallan

 1. Altair (+2 154 b) 13 mars

Jalf17

 1. José Carreras (+2 522 b) 15 mars

Vivo

 1. Biggles (+8539b) 16 mars

Bothnia

 1. Georges-Eugène Haussmann (180 byte) 16 mars.
 2. Friedrich Ratzel (2 271 byte) 16 mars

Vecka 10Redigera

Bästa nyskrivna artikel var "Pedagogisk filosofi" skriven av IP. Bästa förlängda artikel var "Costa Rica" skriven av Natox. Tre personer hade skapat 7 nya artiklar var, Rosp, J 1982 samt Vivo. Flest förlängningar hade BiblioteKarin gjort, 6 stycken.

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Lägg in förlängda artiklar här. Artiklar här kan med fördel också läggas in på artiklar i väntan på nominering.

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 9Redigera

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Veckans utökningarRedigera

Över 10 000 byteRedigera

2 000 till 10 000 byteRedigera

Vecka 8Redigera

Nyskrivna artiklarRedigera

Över 10 000 bytesRedigera

2 000 till 10 000 bytesRedigera