Processionsvägen mot Liangberget som innehåller gravkamrarna i Qianling

Qianling (kinesiska: 乾陵, Qiánlíng) är ett gravkomplex från den kinesiska Tangdynastin (618–907). Här är kejsare Gaozong och hans fru kejsarinnan Wu Zetian begravda. Qianling är det mest extravaganta och bäst bevarade mausoleet från Tangdynastin. Qianling domineras av en lång och bred processionsväg kantad av stora statyer som leder fram till Liangberget som innehåller gravkamrarna. Gravkomplexet finns 75 km nordväst om Xi'an i Kina.

Tangdynastin var en av Kinas verkliga storhetstider och grundades år 618 av Li Yuan. Li Yuans barnbarn Li Zhi blev Tangdynstins tredje kejsare och regerade under namnet kejsare Gaozong fram till sin död 683. Bygget av Qianling initierades av kejsarinnan Wu Zeitian precis efter att kejsaren avlidit. I augusti 684 begravdes kejsare Gaozong i Qianling. Kejsarens fru, kejsarinnan Wu Zetian, blev några år efter sin makes död Kinas enda kvinnliga kejsare och hon regerade Kina från år 690 fram till 705 då hon även avled. År 706 lät kejsare Zhongzong begrava henne som kejsarinnan Wu Zetian tillsammans med sin make i Qianling trots att det fanns stort politiskt motstånd mot detta. Mausoleet var färdigställt år 684 men byggdes ut fram till 706. ► Läs mer