Hamnen i Mölle.

Mölle är en tätortKullahalvön, tidigare i Brunnby landskommun, nu i Höganäs kommun, Skåne län med 715 invånare (2010). Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog – och bidrar – Mölles natursköna läge invid Öresund, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna. Från hamnen vid Öresund utgår förutom fiskebåtar även turistturer utmed kusten, speciellt till Kullabergs klippiga strand norr om orten. Mölle har varit värd för ett flertal internationella konferenser.

Mölle präglas i hög grad av omgivningarna. Samhället ligger vid foten av urbergshorsten Kullaberg som är ett naturreservat. Där finns vandringsleder, populära dykplatser och klätterleder. Längst ut på udden ligger Kullens fyr, som är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr. Söder om Mölle ligger Möllehässle naturreservat (tidigare kallat Mölle fälad) som karaktäriseras av öppna strandhedar, vilka än idag hålls öppna genom bete. Söderut ligger också Krapperups slott, en viktig sätesgård med anor från 1300-talet. ► Läs mer