Öppna huvudmenyn
Europeiska flaggan

Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan i dag 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Samarbetet har sedan sitt bildande successivt utvecklats genom att medlemsstaterna gemensamt har antagit nya fördrag. Det senaste fördraget som trädde i kraft var Lissabonfördraget den 1 december 2009.

De viktigaste institutionerna inom unionen är Europaparlamentet, Europeiska unionens råd ("ministerrådet") och Europeiska kommissionen. Kommissionen har ensamrätten att lägga fram lagförslag, och parlamentet och ministerrådet beslutar i regel gemensamt om kommissionens förslag.

Europeiska unionens historia sträcker sig tillbaka till bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952, som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa. Samarbetet syftade också till ökat ekonomiskt och socialt välstånd. Gemenskapen har sedan dess utökats till att omfatta flera olika politikområden. ► Läs mer