Wikipedia:Ting om regler vid avsättning av administratörer

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Nedan pågår en omröstning genom ting. Omröstningen utlystes den 15 maj 2005 och pågår till och med den 15 juni 2005, och är därefter avslutad. Rörande regler kring omröstningar, se Wikipedia:Omröstningsregler.


Det har till och från diskuterats att avsätta administratörer.

Ett problem är att det inte finns några klara regler för hur administratörer skall avsättas. Syftet med detta tinget är att råda bot på det.

Förslag och motivering av förslagRedigera

Omröstningen startar med två förslag, att det ska krävas 50 resp. 75 % för att få fortsätta som administratör.

Om fler förslag läggs till och inget förslag får egen majoritet sker ännu en omröstning. Denna gång enbart mellan de två alternativ som fick flest röster, utan möjlighet att lägga till fler röster. Detta gäller både avseende på vilken procedur som ska användas (om fler alternativ läggs till) och procentsiffra vid omröstning.

25 %Redigera

Innebär, som så ofta annars, att det krävs 75% av rösterna för att en ändring ska gå igenom. Det räcker alltså med 25 % stöd för en admin att få sitta kvar efter förtroendefråga.

50 %Redigera

Innebär att en vald administratör inte behöver ha lika stort stöd för att behålla sin post som för att få den. Detta kan vara rimligt då administratör har uppgifter som gör att hon eller han i enskilda fall kan behöva göra saker som är kontroversiella.

75 %Redigera

Innebär att samma regler gäller för att behålla posten som administratör som för att bli vald till den - 75% måste stödja en för att man ska få sitta kvar. Det är logiskt och enkelt att komma ihåg.

Inrättande av förtroendekommittéRedigera

Innebär att man inte har omröstningar som instrument för att avsätta administratörer. Istället väljs genom omröstning en förtroendekommitté ungefär motsvarande Arb com på engelskspråkiga Wikipedia en:Wikipedia:Arbitration Committee. Denna kommitté får behandla ev. berövande av administratörsrättigheter. Ledamöterna till kommittén väljs på en viss tid.

Val på begränsad tidRedigera

Innebär att administratörer inte ska kunna avsätts genom omröstning. Utöver detta ges byråkraterna befogenheter att i synnerligen extrema fall, om en administratör uppenbart bryter mot regler och missköter sig, kunna ta ifrån personen administratörsrättigheterna för resten av hans eller hennes valda period. Förslaget innebär dessutom att samtliga som idag är administratörer, om förslaget går igenom, anses valda på ett år från det datum beslutet togs.

Påpekande: Förslaget ovan utgår från att byråkraterna har befogenhet att avsätta en administratör. Sådana tekniska möjlighter finns inte idag. Därför är en sådan omröstning dålig då dess beslut inte kan genomföras! Den fjättrade ankan 15 maj 2005 kl.19.28 (CEST)
Fel, det utgår från att den tekniska möjligheten finns att ge dem den befogenheten. Men nu tycker jag vi diskuterar det här på rätt många olika ställen... /Habj 15 maj 2005 kl.19.30 (CEST)
Jag är lite förvillad, Ankan, att du här säger att det inte går. Då går det väl inte hur många eller få procent som röstar? Eller handlar det om att något annat regelverk inte tillåter dig och andra byråkrater att ta bort verktygen för en admin? I så fall får väl Habjs förslag föras vidare till högre instans, om det vinner burskap. /RaSten 15 maj 2005 kl.21.17 (CEST)
Det handlar nog inte om regelverk utan om vilka tekniska verktyg som finns tillgängliga - om inget webgränssnitt finns måste man in och peta i själva databasen, vilket man inte ska göra om man inte vet vad man gör. Jag gissar att det är något sånt. Jag har tagit tillbaka mitt förslag, ska försöka se till så det framgår tydligt. /Habj 15 maj 2005 kl.21.21 (CEST)

OmröstningRedigera

Efter påpekanden från Habj och Rasten har upplägget av omröstningen att ändrats något för att bättre avspela hur förslagen ligger. Gunnar Larsson 18 maj 2005 kl.18.40 (CEST)

Omröstningen sker nu i två steg:

1. Vilken procedur ska vi använda för att eventuellt avsätta en administratör. Ska det bestämmas av en förtroendekommitté eller ska det ske genom omröstning. (Den som anser att det ska ske på något principiellt annorlunda sätt lägger till sitt alternativ här).

2. Vilken procentsats ska gälla om förslaget "Omröstning" vinner eller tills en eventuell förtroendekommitté hinner tillsättas om det förslaget vinner.

Proposition #1: Procedur för avsättande av administratörerRedigera

Omröstning (procentsats enligt proposition #2)

 1. RaSten 18 maj 2005 kl.18.47 (CEST)
 2. CNB 26 maj 2005 kl.11.16 (CEST)
 3. Hakanand 26 maj 2005 kl.11.18 (CEST)
 4. Twincinema 26 maj 2005 kl.13.25 (CEST)
 5. erif 26 maj 2005 kl.14.19 (CEST) (Jag kan inte rösta för en förtroendekommitté utan att veta hur den kommer fungera)
 6. Väsk 26 maj 2005 kl.21.18 (CEST) (det där med komitté verkar alldeles för svävande och krångligt. Eftersom vi låter vanliga användare rösta om tillsättning av admins, kan vi lika gärna låta desamma rösta om avsättning av dito. Om det kommer något mer konkret kan jag ändra mig, men det finns en överhängande risk att vi inte lyckas komma överens om ngn komitté och därefter ligger låsta vid icke genomförbart beslut utan möjlighet att avsätta admins över huvud taget.)
 7. EnDumEn 26 maj 2005 kl.23.11 (CEST)
 8. Solkoll 27 maj 2005 kl.06.45 (CEST)
 9. Hvordan 4 juni 2005 kl.00.48 (CEST) (verkar underligt att ha användare tillsätta, men avsättning per kommitté; jag är helt för en medlingskommitté med befogenheter (eventuellt inklusive avsättning vid repeterade grova policyövertramp), men inte som generellt avsättningsverktyg för admins)
 10. --Janee 9 juni 2005 kl.23.44 (CEST)
 11. Thuresson 14 juni 2005 kl.07.01 (CEST)
 12. Rudolf 14 juni 2005 kl.07.35 (CEST) - Frågan väcks i en omröstning, frågan avgörs i kommitté

Inrättande av förtroendekommitté i stället för omröstning

 1. Mats Halldin 17 maj 2005 kl.18.32 (CEST) (50% till dess en förtroendekomitté inrättats)
 2. Elinnea 18 maj 2005 kl.15.32 (CEST) (75% till dess en förtroendekommitté inrättats)
 3. Tysen 18 maj 2005 kl.15.51 (CEST) (instämmer med Elinnea)
 4. Tournesol 18 maj 2005 kl.15.53 (CEST)
 5. Marsve 18 maj 2005 kl.16.38 (CEST)
 6. Dan Koehl 18 maj 2005 kl.17.07 (CEST)
 7. RomanNose 18 maj 2005 kl.19.52 (CEST)
 8. Tubaist 18 maj 2005 kl.20.39 (CEST) (75% till dess en förtroendekommitté inrättats)
 9. RaSten 18 maj 2005 kl.22.52 (CEST)
 10. Etxrge 19 maj 2005 kl.07.12 (CEST)
 11. Chr[†]zz 19 maj 2005 kl.07.15 (CEST)
 12. Lamré 19 maj 2005 kl.07.32 (CEST)
 13. Damast 19 maj 2005 kl.08.00 (CEST)
 14. Henrik Reinholdson 19 maj 2005 kl.20.33 (CEST)
 15. Castrup 19 maj 2005 kl.22.03 (CEST)
 16. jordgubbe 20 maj 2005 kl.23.53 (CEST)
 17. Alers 24 maj 2005 kl.08.57 (CEST)
 18. E23 26 maj 2005 kl.13.30 (CEST)
 19. Den fjättrade ankan 26 maj 2005 kl.14.18 (CEST)
 20. GurraJG 26 maj 2005 kl.18.09 (CEST)
 21. Motståndsmannen 26 maj 2005 kl.21.19 (CEST)
 22. knuckles 26 maj 2005 kl.23.00 (CEST)
 23. Mason 27 maj 2005 kl.10.42 (CEST)
 24. \Mike 27 maj 2005 kl.18.34 (CEST)
 25. Freddanp 27 maj 2005 kl.21.58 (CEST)
 26. Kjell André 11 juni 2005 kl.13.51 (CEST)
 27. Sten A 11 juni 2005 kl.19.15 (CEST)
 28. Johan Dahlin 15 juni 2005 kl.17.03 (CEST)
 29. ShineB ® 15 juni 2005 kl.17.29 (CEST)

Proposition #2: Krav på andel ja-röster för fortsatt förtroendeRedigera

(om kommittéförslaget i proposition #1 vinner gäller resultatet i denna omröstning endast fram till dess en kommitté tillsatts)
25%

 1. RaSten 15 maj 2005 kl.18.41 (CEST) 25% om annan tagit upp det. 0% om personen själv vill avgå.
 2. Motståndsmannen 15 maj 2005 kl.22.50 (CEST)
 3. Lamré 17 maj 2005 kl.07.40 (CEST)
 4. Rudolf 19 maj 2005 kl.22.10 (CEST) - I konformitet med den majoritet som krävs för att väljas till adm
 5. Kjell André 11 juni 2005 kl.13.49 (CEST) (Det behövs nog en tydlig majoritet i en sådan känslig fråga)

50%

 1. ElGrillo 15 maj 2005 kl.15.43 (CEST) (75% känns för hårt för att behålla eftersom tillfälligt trätande då kan användas för att avsätta admins)
 2. Den fjättrade ankan 15 maj 2005 kl.19.22 (CEST)
 3. Etxrge 17 maj 2005 kl.08.11 (CEST)
 4. Mats Halldin 17 maj 2005 kl.18.32 (CEST)
 5. Habj 18 maj 2005 kl.15.45 (CEST) (tills en ev. förtroendekommitté inrättats)
 6. Tournesol 18 maj 2005 kl.15.53 (CEST) (i väntan på kommittén)
 7. RomanNose 18 maj 2005 kl.21.11 (CEST)
 8. Dan Koehl 18 maj 2005 kl.21.17 (CEST)
 9. RaSten 18 maj 2005 kl.22.52 (CEST) 50% om annan tagit upp det. 0% om personen själv vill avgå.
 10. Chr[†]zz 19 maj 2005 kl.07.16 (CEST)
 11. Damast 19 maj 2005 kl.08.01 (CEST)
 12. Henrik Reinholdson 19 maj 2005 kl.20.36 (CEST) (Minst 50% annars har man ju en majoritet emot sig, 75% är dock lite väl tufft)
 13. E23 19 maj 2005 kl.22.03 (CEST)
 14. jordgubbe 20 maj 2005 kl.23.53 (CEST)
 15. GurraJG 23 maj 2005 kl.18.43 (CEST)
 16. Alers 26 maj 2005 kl.10.31 (CEST)
 17. Twincinema 26 maj 2005 kl.13.25 (CEST)
 18. knuckles 26 maj 2005 kl.23.00 (CEST)
 19. Solkoll 27 maj 2005 kl.06.45 (CEST)
 20. \Mike 27 maj 2005 kl.18.34 (CEST) (Tills kommittén är i funktion)
 21. Freddanp 27 maj 2005 kl.21.59 (CEST)
 22. Hvordan 4 juni 2005 kl.00.48 (CEST)
 23. --Janee 9 juni 2005 kl.23.44 (CEST)
 24. Zaphod 11 juni 2005 kl.19.21 (CEST)
 25. Thuresson 14 juni 2005 kl.07.01 (CEST)
 26. Johan Dahlin 15 juni 2005 kl.17.18 (CEST) (75% är för högt, hade gärna sett 66% eller absolut majoritet som alternativ)
 27. ShineB ® 15 juni 2005 kl.17.27 (CEST)

75%

 1. Elinnea 18 maj 2005 kl.15.32 (CEST) (samma som när man tillsätts bör gälla även senare.)
 2. Tysen 18 maj 2005 kl.15.50 (CEST)
 3. Marsve 18 maj 2005 kl.16.38 (CEST)
 4. Herr Vladimir 18 maj 2005 kl.17.05
 5. Väsk 18 maj 2005 kl.20.37 (CEST) (som Elinnea)
 6. Tubaist 18 maj 2005 kl.20.38 (CEST)
 7. Cucumber 19 maj 2005 kl.14.05 (CEST)
 8. CNB 19 maj 2005 kl.20.38 (CEST)
 9. Hakanand 22 maj 2005 kl.12.47 (CEST)
 10. erif 26 maj 2005 kl.14.11 (CEST) (En klar majoritet innebär att fler kommer att vara nöjda med resultatet)
 11. EnDumEn 26 maj 2005 kl.23.12 (CEST)
 12. Kjell André 11 juni 2005 kl.13.41 (CEST) (Likhet med tillsättning. Och en tydlig majoritet behövs nog i vilket fall i en sådan känslig fråga) missförstod procentsatsen. Kjell André 11 juni 2005 kl.13.46 (CEST)
 13. Sten A 11 juni 2005 kl.19.16 (CEST) (tycker som erif)Val på begränsad tidRedigera

Emot
#Den fjättrade ankan 15 maj 2005 kl.19.28 (CEST)

DiskussionRedigera

Startar med två förslag i förhoppningen att vi ska få ett enkelt uttydbart resultat från början, men lägg gärna till fler förslag om inget passar. Gunnar Larsson 15 maj 2005 kl.15.33 (CEST)

Tidigare diskussion vid bybrunnen ("Omröstningsregler vid Begäran om att användare skall bli av med administratörskap")Redigera

Vi borde diskutera och besluta om detta innan det blir aktuellt igen.

Eftersom det kan bli ett stort antal procentsatser att välja mellan, vilket kan göra omröstningsresultatet oklart, så borde vi först komma fram till mellan vilka alternativ vi ska rösta och vilka regler som ska gälla för vad som röstningens resultat.

Procentsatserna 25%, 50% och 75% känns alla rimliga (75/25 eftersom de i viss mån avspeglar reglerna för att bli administratör, 50 eftersom det är hälften, vilket brukar vara det som gäller i demokratiska sammanhang). Bäst vore det om vi efter diskussion kunde stryka ett av alternativen så att vi har två tydliga alternativ mot varandra, så att resultatet inte kan ifrågasättas. Gunnar Larsson 16 december 2004 kl.20.17 (CET)

Om 75%-regeln ska tillämpas är det dessutom viktigt att bestämma huruvida det gäller fortsatt förtroende eller att bli av med administratörskap. I det förra fallet blir en ifrågasatt administratör pga händelser jämställd med en oprövad som vi inte har någon anledning att förutsätta annat än att denne sköter sig. I det senare fallet där det krävs 75% för att bli av med administratörskapet innebär detta bara att 25% stöd behövs för den ifrågasatte, jämfört med 75% för den oprövade. //Åke Persson 17 december 2004 kl.13.24 (CET)
Ja, det var det jag avsåg med 75/25. Jag tycker 50% kan vara en vettig "kompromiss". Då krävs det fler mot för att avsätta en administratör än vad som krävs för bli administratör, vilket verkar vettigt, för annars skulle någon som kommit att ogilla en person skapa en omröstning om personen ifråga hela tiden, med samma regler som det krävs för att bli administratör, vilket känns lite fel, personen har ju faktiskt fått ett visst förtroende en gång. Samtidigt skulle ett 75%-krav för avsättning vara för högt, då räcker det med att en administratör har en relativt liten klick kompisar (alt. marionetter) som stödjer honom/henne hela tiden för att bli mer eller mindre oavsättbar. Gunnar Larsson 17 december 2004 kl.14.45 (CET)

Är det verkligen ingen annan än Åke och jag som har några åsikter om detta? Förhoppningsvis är det inte något som händer särskilt ofta, men vi behöver ändå regler! 195.149.142.34 25 december 2004 kl.11.59 (CET)

Ny diskussion om 50- och 75%-alternativenRedigera

Jag förstår inte vad Grillo skriver vid sin röst. /RaSten 15 maj 2005 kl.18.50 (CEST)

Innebär 75-alternativet att 75% måste säga "vi vill avsätta X" för att personen ska bli avsatt, eller att en administör alltid måste åtnjuta minst 75% stöd? Det kan göras tydligare. /Habj 15 maj 2005 kl.18.58 (CEST)
Aha. Det var jag och inte Grillo som missförstått. Nu lägger jag till ännu ett alternativ. Det borde inte ha formulerats så här med procentgränserna, se min formulering under förslaget 25 %. /RaSten 15 maj 2005 kl.21.17 (CEST)

I de sammanhang jag annars rör mig finns inget förbud mot att avsäga sig själv på direkten. Procentgränserna för avsättning ska gälla för att skydda den som fått förtroende så länge h*n har förtroende. Avsättning med enkel majoritet är orimligt i detta sammanhang (och jag undrar om inte Grillo vänt på steken i sitt svar). /RaSten 15 maj 2005 kl.18.50 (CEST)

Jag syftar med min kommentar på att om 75% av rösterna ska krävas för att få behålla sitt adminskap (analogt på andra hållet) känns det väl hårt. Man kan tänka sig personkampanjer och tillfälliga trätor kan användas för att avsätta en sysop, och som Dan Koehl nämner på diskussionssidan till denna sida ska sånt inte få förekomma. Minst 50% av rösterna mot sig ska krävas för att få sitt adminskap indraget, möjligen till och med 75%, men där är jag lite mer tveksam, har man bara 25% stöd känner man sig ju inte precis önskvärd som sysop... /ElGrillo 18 maj 2005 kl.17.11 (CEST)

Diskussion om förslaget Val på begränsad tidRedigera

Avsättningsdiskussioner är synnerligen uppslitande, och hur bra demokratin i sådana fall fungerar kan diskuteras. Jag menar att frågan hur vi ska se till att vår administratörskår består av lämpliga personer bättre löses på annat sätt - genom att administratörerna väljs på begränsad tid.

Byråkraterna bör ges befogenhet att tolka vad som är så uppenbart grova regelbrott att personen bör tas ifrån sina admin-rättigheter för resten av sin valda period. Om admins väljs på ett år i taget, torde detta bli extremt sällsynt om ens hända alls. Jag utgår från att inte heller byråkrater är oavsättliga, även om vi ännu inte har former för det. Den byråkrat som tar ett beslut att på lösa grunder beröva en administör hans administratörsprivilegier riskerar sin position, och jag tror inte att sådant görs lättvindigt. /Habj 15 maj 2005 kl.16.31 (CEST)

Så långe det är så krångligt att avsätta en administratör som det är idag (en utvecklare måste kontaktas för att avsätta någon) är det en dum idé med val på begränsad tid. Jag tror inte utvecklarna skulle uppskatta att tvingas sysselsätta sig med sådant i tid och otid. Den fjättrade ankan 15 maj 2005 kl.19.25 (CEST)
OK, synd att inte det kom fram förra gången jag nämnde förslaget. Jag drar tillbaka det, och funderar istället vidare på Elinneas version (se Wikipediadiskussion:Ting om regler vid avsättning av administratörer)/Habj 15 maj 2005 kl.19.28 (CEST)

OmröstningRedigera

Några användare har röstat flera gånger vilket är obra. Dels har varje användare endast en röst, dels blir röstresultatet svårt att tyda när folk lägger till brasklappar. Användarna det gäller är Mats Halldin, Elinnea, Tysen och Tournesol. Thuresson 18 maj 2005 kl.16.15 (CEST)

Att ställa alternativ som är så liknande mot ett som är så olika, är å andra sidan inte heller bra. Det kan få mycket konstigt utfall. Kan man mitt under brinnande ting formulera om alternativen till att gälla två skilda frågor? nämligen
 1. Förfaringssätt - omröstning eller kommitté
 2. Om omröstning, vilken procentsats ska gälla. Om kommitté inrättas enligt omröstning 1, gäller det som beslutas vad gäller procentsatser tills kommittén är bildad.
Såvitt jag kan se, är det så de röstande har resonerat. /Habj 18 maj 2005 kl.16.21 (CEST)
Men de som inte vill ha en förtroendekommitté kan ju bara lämna en röst. Användare som vill ha en 25%-gräns och ingen kommitté blir ju överkörda av de som röstar två gånger. Jag hoppas att de som röstat två gånger tar tillbaka sin ena röst. Jag anser också att den som den 15 juni fortfarande har röstat två gånger blir av med båda rösterna. Thuresson 18 maj 2005 kl.16.47 (CEST)

Om vi låter alternativen stå som nu och tar bort "dubbelrösterna", kan vi få utfallet

 • 25 % - 5 röster
 • 50% - 5
 • 75% - 7
 • komitté - 6

Då kommer en andra omröstningsomgång att stå mellan 75% och instiftande av kommitté. Det är inte rimligt, när det är 17 personer som vill ha direkt omröstning och bara 6 som vill ha en kommitté!

En bättre ordning är att ha omröstning i två delfrågor.

 1. Inrättande av kommitté? Alternativ: För eller emot.
 2. Procentsats vid omröstning om avsättning av administratörer? Alternativ: 25%, 50%, 75%.

Jag har föreslagit Gunnar Larsson att formulera om frågeställningen till två - så gör varje klok mötesordförande och att neka honom såsom den som drog igång tinget att göra det, verkar paragrafrytteri. Om inte annat, måste det rimligen gå att avbryta tinget och rösta om. /Habj 18 maj 2005 kl.17.00 (CEST)

Det jag skrev i underavdelningen nedan hamnade i redigeringskonflikt, men vi tänkte tydligen samma sak samtidigt, Habj. /RaSten 18 maj 2005 kl.17.04 (CEST)


Förslag till propositionsordningRedigera

Om jag vore ordförande här (men det är väl Gunnar Larsson som är att betrakta som sådan, eftersom han utlyst tinget), skulle jag lägga följande förslag till propositionsordning:

 1. ställa huvudförslaget (ingen kommitté) mot Habjs förslag
 2. om huvudförslaget vinner, ställa de olika procenttalen mot varandra. Hur dessa förslag ska hanteras foprmulerade Gunnar Larsson redan från början.

För att inte i onödan förlänga omröstningsproceduren föreslår jag att det läggs till ett alternativ "Ingen kommitté", och att var och en får rösta både på kommitté/ingen kommitté och på något av de tre procenttalen. /RaSten 18 maj 2005 kl.17.02 (CEST)

Gjort de verkar både mest logiskt och mest demokratiskt, så jag har helt fräckt ändrat upplägget enligt era förslag. Gunnar Larsson 18 maj 2005 kl.18.40 (CEST)
Om jag har tolkat den nya propositionsordningen korrekt så är det så att de som har röstat både på en kommitté och på en procentgräns skjuter sig själva i foten. Alternativet "Kommitté" kan troligen aldrig få mer än hälften av rösterna. Thuresson 18 maj 2005 kl.18.55 (CEST)
Nej, då har du nog missuppfattat. Alla kan rösta i steg 2 (procentsats) utan att det påverkar steg 1: företroendekommitte/omröstning. Just nu leder ju faktiskt kommitteförslaget stort, men det beror ju omflyttning. Gunnar Larsson 18 maj 2005 kl.18.59 (CEST)

Eftersom det fortsätter att drälla in procent-röster men inte röster i kommitté/direkt röstningsdelen, frågar jag mig om alla förstått systemet? Kanske man borde kontakta dem som röstat bara i ena frågan, för säkerhets skull. /Habj 23 maj 2005 kl.18.55 (CEST)

Get the job done - diskussion om kommittéRedigera

Jag tror att det finns en risk att man når ett stadium i sana här diskussioner när man tröttnar och förlorar intresset. Egentligen behövs nog ingen röstning, det är bara att tuta och köra, och bilda en Kommitté. Därför, innan folk får hjärnsläpp, och det är hög tid att bilda kommitté, tror jag det är bättre att lägga ner energi pa attt välja representanter för denna, och strukturer, dvs eg kopiera de engelska sidorna kring detta, och GetTheJobDone, samt ge i uppdrag åt kommittén att arbeta ut en lösning pa problemen. Dan Koehl 19 maj 2005 kl.20.56 (CEST)

Och det gör vi genom att alla nominera kandidater till en interimskommitté, och sedan väljs typ fem av dem, eller? - Tournesol 19 maj 2005 kl.21.02 (CEST)
Om du menar att det redan är ganska klart vart det barkar så visst. Men.. Det har bara gått fyra dar, på sidor som bör raderas brukar folk på en vecka på sig att tycka. Det finns ju faktiskt möjligheten att någon kommer på en idé som visar sig vara mer populär, eller att någon kommer på någon viktig invändning. Däremot är det väl inget som hindrar att vi börjar småpula med upplägget på en kommitte. Hur många? Hur ska de väljas? Vilka riktlinjer ska de ha? m.m. Det kan nog ta ett tag och behöva diskuteras för att bli riktigt bra. Gunnar Larsson 19 maj 2005 kl.21.19 (CEST)

En alltför stor grupp blir rörig, jag tror det är bra att hålla den liten, fem eller sju personer.

Vad beträffar metoden skulle jag föreslå att de väljs genom att...

 1. alla får nominera personer under en given tidsperiod
 2. alla får ange vem av de nominerade de helst vill se
 3. den som fått flest röster anses invald i kommittén och stryks från nomineringslistan
 4. steg 2-3 upprepas så länge det finns platser kvar att fylla
 5. voilà

Tournesol 19 maj 2005 kl.21.31 (CEST)

Förslag: Kolla in:

Dan Koehl 19 maj 2005 kl.21.54 (CEST)

Svenska Wikipedia växer för varje dag och fler skribenter kommer att strömma allteftersom WP får mer och mer uppmärksamhet i andra media. Tyvärr är det ju så att fler användare = fler åsikter och synsätt = fler dispyter. De konflikter vi haft hittills har tydligt visat att det saknas tillvägagångssätt för att lösa dessa innan de eskalerat till storskaliga ordkrig, helt i onödan. Jag tror i allmänhet vi har en del vi kan lära oss av en: rörande dispyter och inrättande av en kommitté är bara ett steg. Det har inte sagts vad vår kommitté ska uträtta. Jag vill veta lite mer innan jag röstar, men är redan rätt mycket för idén med kommitté. Kommer den att ha samma funktion som på en:, dvs att vara sista utväg att ta till, när inget annat hjälper? Jag känner att vi behöver ta fram och diskutera de andra komponenterna i konfliktlösning, såsom att utarbeta riktlinjer och rutiner för medling, "3RR" ("Three revert rule") och annat. Skulle detta kunna vara en uppgift för kommittén att styra ett sådant arbete? Ta fram tidslinjer, strukturera och ställa upp förslag från oss andra så att det är lätt att rösta för de olika förslagen osv. Vad tror ni om det? --knuckles 26 maj 2005 kl.22.54 (CEST)

Vad Väsk skriver i motiveringen till sin röst, stämmer inte. Nej, om vi tar beslut om att instifta en kommitté lämnar det oss inte utan möjlighet att avsätta administratörer även om det skulle ta lång tid att sjösätta kommittén. Som framgår av formuleringarna vid omröstningen, gäller beslutad procentsats gäller fram till dess kommittén är tillsatt. /Habj 26 maj 2005 kl.23.15 (CEST)

Till alla: Läs gärna mina synpunkter i BOA innan du lägger din röst. /RaSten 27 maj 2005 kl.09.11 (CEST)

Jag har funderat, och kommit fram till sex personer jag gärna skulle vilja representera i en sadn kommitté. Redan nu vill jag gärna dela med mig vilka egenskaper jag tycker är viktiga, och varför just de sex gett mig intrycket att kunna bidra i ett sant sammanhang: 1. Jag tror dessa sex om att kunna samarbeta med varandra. (De förefaller samarbetsvilliga, och att se till att na ett mal och en förliking, omväl de maste kompromissa för att na dit) 2. jag har noterat hur de osjälviskt vid ett flertal tillfällen, valt att inte strida för sin egen sak, men även för nan annans, av rättskänlsa och sympati med annan användare. (De är Robin Hoodiga) 3. De förefaller ha en hög rättskänsla. (De är "advokatiska") 4. De haft modet att pa ett lugnt och sakligt sätt förvanande nog ga emot ett flertal andra, ibland väldigt manga hetsigt debatterande personer. (civilkurage). 5. de ger sken av att ha en hög motivation att aktivt reda ut saker, som de egentligen inte är personligt engerade i (De tar ett globalt wikipedianasvar). 6. De agerar inte alltid förutsägningsfullt, utan kan uppvisa diverse olikartade asikter fran till fall, förmodligen för att de efter överläggning ansträngt sig att se temat i ett neutralt ljus. (flexibla i askadning och bedömning) 7. De förefaller i dylika fragor inte alltid vilja väla sida, eller klicka in sig i särskild grupp, utan ger intryck av att mycket individuellt bedöma fraga till fraga. (ej "partipolitiska"). 8. De verkar vid ett stort antal tillfällen verkkligen genomfört sina egna individuella analyser. (de följer inte John)9. jag tror att de skulle moget överväga olika synsätt, inte i onödan "fatta beslut" över huvet pa folk för att "äntligen" kunna ga vidare, de kanske tom skulle avsta vissa fragor och skicka dem till annan bättre instans osv (oförvitliga, icke-chefiga vilka bara vill uppna konsensus eller annan, neutral lösning) 8. Man verkar kunna lita pa dem, och de verkar vilja att man litar pa dem, men de är inte publikfriande, man kan lita pa att de kan ga emot strömmen ocksa, för rättskänslans skull. (Fötroendeingivande) dessa tankar hyser jag än sa länge om de sex pa "min privata lilla lista". Dan Koehl 27 maj 2005 kl.10.35 (CEST)

TillrättaläggandeRedigera

På ett flertal sidor har jag yttrat min bestämda uppfattning att wikipedias policy sidor märkta "This page is considered an official policy on Wikipedia." gäller för oss. (länk tex http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Policies_and_guidelines)

I korrespndens med Jimbo Wales och stewards har framkommit att så inte är fallet, trots att det inte sägs klart på de sidor jag hänvisat till "This page is considered an official policy on english Wikipedia." (För de som är vana att hantera policyfrågor för webbplatser, enspåkiga som flerspråkiga, typ "Our private policy", kan möjligen förstå hur jag kunde begå detta misstag, samt att detta är en permanent risk för missförstånd så länge man inte definierar detta tydligt.

Utdrag från korrespondensen:Redigera

 • the english rules do not necessarily apply in your wiki (Anthere)
 • And also I agree that it is a serious problem if there is a system which changes "every second week". This is where I may be able to lend some help -- if there is a vote of some sort, and I can 'decree' that it is valid, then this can be very useful in making sure that people understand that there can be valid rules. (Jimbo)

Tyvärr blev jag inte helt pa det klara med vad som gäller eftersom:

Svar pa fragan om de länkar jag uppgivit ovan, och om de inte skall uppfattas som globala

 • But even for those, the exact wording of the policies need not be the same on every wiki, as long as the general principles are applied. (Anthere)
 • In general, the very specific policies of English wikipedia need not apply elsewhere, but the general principles are the same everywhere. (Jimbo)
 • However, I think each community should have its own rules with regards to banning, to blocking, to define what is not civil from what is civil. (Anthere)
 • The Germans do not have an arbitration committee -- they vote directly on bannings. This system seems to work well for them. The Dutch have some policies of which I don't really approve -- the sysops tend to be "above" the users more than in other places... I am encouraging change, and there is a growing consensus (I think) that this should change, but I don't impose it top-down. (Jimbo)

Detta lämnade mig ganska förvirrad, och jag gör av denna anledning inte ansprak pa att tolka nagra nagra regler längre, samt erkänner därmed mitt misstag att ha gjort det tidigare vilket var i verklig god tro.

Jag nämner några fler länkar

A few things are absolute and non-negotiable, though. NPOV for
example.

> And when guidelines are already established on en,
> because of your experience, it is probably important
> that the other versions learn from you, but perhaps
> make their own rules, according to local situation.

I agree completely. --Jimbo

Dan Koehl 21 maj 2005 kl.20.04 (CEST)Botten är nåddRedigera

Skriv inget här