Svenskspråkiga Wikipedia, liksom andra språkupplagor, lider av en inbyggd, systematisk skevhet. Denna yttrar sig dels i vilka artiklar som finns, dels i hur långa olika artiklar är, dels i innehållet. Skevheten behöver inte betyda att artiklarna inte är neutrala, men kan betyda att de ger otillbörlig vikt åt olika aspekter av ett ämne.

Skevheten beror ytterst på skribenterna; personer med vissa intresseområden är överrepresenterade, vilket gör att även dessa ämnesområden får fler artiklar enligt en undersökning på tyskspråkiga Wikipedia (engelsk sammanfattning) så är till exempel de flesta användarna unga män.

Det även utan skevhet bland artikelskibenterna är problemet inbyggt i Wikipedias struktur. Ett traditionellt uppslagsverk byggs upp kring ett på förhand någorlunda väl fastställt omfång och att en redaktion beslutar vilka artiklar som ryms inom det omfånget. Wikipedias artikelomfång iform av relevanskriterier är tusentals gånger större än antalet artiklar. Skibenterna arbetar frivilligt och har inga skyldigheter att tänka på uppslagsverket som helhet. Att man skapar en artikel om en svensk ishockeyspelare i superettan ställer inget krav på att det måste finnas artiklar om världsstjärnor. Tanken är i stället att artikelskribenternas olika intressen naturligt skall skapa en spridning i artikelbeståndet. Nu är dock antalet skribenter på svenskspråkiga Wikipedia långt mindre än vad som skulle krävas för en jämn fördelning även om dessa verkligen återspeglade ett genomsnitt av befolkningen. En liten grupp aktiva Wikipediaskribenter är avgörande för vilka artiklar som finns på Wikipedia och vad de innehåller.

Eftersom svenska främst talas i Sverige (och i lägre utsträckning i Finland), så finns på svwiki ofta långt fler artiklar om saker som skapats i, eller personer som kommit från Sverige (till exempel finns det över 2000 artiklar i kategorin svenskspråkiga författare, medan antalet i motsvarande kategori för engelskspråkiga författare bara är lite mer än hälften). Det här behöver inte vara skribenternas "fel" – det är troligen enklare att få tag på källor om svenska fenomen än engelska – men om det innebär att vi inte täcker in viktiga områden bara för att de inte är svenska så blir Wikipedia ett sämre uppslagsverk.

Ett liknande, och kanske mer lömskt, problem, är i hur olika artiklar är upplagda. Det är alltför vanligt att artiklar enbart fokuserar på Sverige – speciellt om man tagit materialet från till exempel Nordisk familjebok. Det är endast sällan fel att ha med uppgifter om specifikt svenska saker i en artikel (undantag är om man i till exempel en tabell väljer att ta med Sverige eller svenskar utan ytterligare motivering, eftersom det inte går att göra lägga till andra länder på samma sätt utan att överlasta tabellen), men då bör man vara medveten om att artikeln inte är heltäckande. Det minsta man bör göra i sådant fall är att skriva en så generellt hållen inledning man förmår och lägga det andra under en rubrik som tydliggör att det endast handlar om svenska förhållanden. Det tar inte bort skevheten, men det synliggör den åtminstone.

Se ävenRedigera