Robot icon.svg
Detta är en lista som underhålls av MickeBotII, och skapas genom att roboten går igenom en kategori och alla underkategorier till den kategorin. Roboten skapar sedan en lista över alla sidor som den hittar där. Detta möjliggör övervakning av alla sidor som handlar om ett visst ämne. Var god gör inga manuella ändringar i denna lista, eftersom roboten kommer att ta bort dem automatiskt.