Wikipedia:Projekt kvinnor/Kvinnor i historien/Kvinnor i Sveriges historia

Välkommen till projektet Kvinnor i Sveriges historia, som fokuserar på att skapa, utöka och förbättra artiklar om kvinnor i Sveriges historia samt förbättra representationen kring dessa i uppslagsverket. Startskottet för projektet skedde med en skrivstuga på temat i Göteborg 26 juli 2019 (som en del av initiativet The Equal Edit), och förhoppningen är att projektet ska leva vidare med fler skrivstugor samt engagemang från enskilda skribenter, där alla som vill är välkomna att delta. Redigeringar som görs som en del av projektet får med fördel märkas med #kish i redigeringskommentaren.

Förslag på artiklar att utöka och förbättra Redigera

Biografier Redigera

Artiklar med historisk anknytning Redigera

Tips på källor: demokrati100, samt källorna till för respektive tidsperiod relevanta personer

Artiklar om relevanta rörelser Redigera

Förslag på artiklar att skapa Redigera