Wikipedia:Projekt fysik/nuvarande kategorier

Översikt över fysikkategorier på svenska wikipedia 2005-03-21Redigera

5 Fysik 170
  * 6 Akustik 3
  * 6 Astrofysik
     o 7 Kosmologi 2 
  * 6 Astronomi 91
     o 7 > Topp | Samhälle | Vetenskap | Naturvetenskap | Astronomi 
  * 6 Atomfysik 11
     o 7 Kärnreaktorer 
  * 6 Elektromagnetism 27
     o 7 Elektronik 43
        + 8 > Topp | Teknik | Elektroteknik | Elektronik 
     o 7 Elektroteknik 3
        + 8 > Topp | Teknik | Elektroteknik 
  * 6 Elementarpartiklar 12
  * 6 Energi 2
     o 7 Energikällor 7
        + 8 Petroleum 4
           # 9 Petroleumbolag 3
           # 9 Petroleumprodukter 4 
        + 8 Svensk kärnkraft 2 
  * 6 Fysikaliska enheter 4
  * 6 Fysikaliska storheter 23
     o 7 > Standarder och konventioner | Fysikaliska storheter 
  * 6 Fysiker 30
     o 7 > Topp | Samhälle | Personer | Vetenskapspersonligheter | Fysiker 
  * 6 Fysiktrivia 1
  * 6 Kvantfysik 11
  * 6 Mekanik 35
     o 7 Maskinteknik 8
        + 8 > Topp | Teknik | Maskinteknik 
  * 6 Meteorologi 29
     o 7 Naturkatastrofer 8
        + 8 Jordbävningar 1 
     o 7 Orkaner 2 
  * 6 Naturkonstanter 4
  * 6 Optik 7
     o 7 Färger 40 
  * 6 Partikelfysik 15
  * 6 Relativitetsteori 12
  * 6 Statistisk mekanik 2
  * 6 Termodynamik 13
  * 6 Tidmätning 9