Wikipedia:Projekt fartyg och sjöfart

Välkommen till ett projekt som syftar till att standardisera artiklar om fartyg och sjöfart.

Andra projektRedigera

Dotterprojekt

DeltagareRedigera

Följande har fartyg och sjöfart som intresse och deltar i projektet efter förmåga:

  1. Dan Koehl (diskussion) 6 december 2014 kl. 18.37 (CET)
  2. Rasmus 28 18 december 2014 kl. 20.16 (CET)

PortalenRedigera

Sjöfartsportalen behöver hållas uppdaterad.

Skriva nya artiklarRedigera

Här är några att kolla upp om de behöver skapas:

Utöka artiklarRedigera

Faktabox för fartygRedigera

Om artiklar saknar mallen {{Faktaruta fartyg}} så skall mallen läggas till.

I väntan på att faktamallen läggs in på sidan, så märks den med kategorin [[Kategori:Artiklar som behöver faktamallar (Fartyg)]]


Här är alla sådana artiklar:

Lättaste sättet att lägga till en faktabox för ett fartyg är att kopiera från ett annat fartyg och byta ut det som behövs.

BilderRedigera

Det finns gott om bilder på commons. Sök via namnet på fartyget. Alternativt så leta upp en liknande bild och sök i den bildens kategorier efter fler, bättre eller mer passande bilder.

Om det inte finns någon passande bild på commons är det bra om man kan ladda upp någon. Antingen bilder du själv har tagit eller bilder ifrån exempelvis CalPhotos.

MallanvändningRedigera

  • Saknar artikeln faktabox för fartyg så märks den med {{Faktamall saknas|Faktaruta fartyg}}
  • För fartygsartiklar går det bra att använda mallen {{Faktaruta fartyg}} som skapar en faktabox på sidan.
  • För stubbar om fartyg kan {{Fartygsstub}} användas.
  • Saknar en fartygsartikel bilder, kan detta påpekas med mallen {{Illustrationsbehov-Fartyg}}.
  • För stubbar om sjöfart kan {{sjöfartsstub}} användas.

NoterRedigera