Öppna huvudmenyn
  • Huvudartikeln Stockholm och dess underartiklar genomarbetade
  • Basartiklar sammanställda och deras kvalitet och prioritet bedömda[1]
  • Huvudartikeln Stockholm #1 på Google (just nu varierande ~#1-5)[2]
  1. ^ Á la Projekt Arkitektur
  2. ^ Kanske inte ett officiellt mål för Wikipedia, men det är alltid en trevlig och oberoende bekräftelse på att artikeln blivit informativ och att WP:s stockholmsartiklar blivit strukturerade.