number item label Uppslagsverket Finland-ID
1 Q3022430 Aboa Vetus Ars Nova AboaVetusArsNova
2 Q69389405 Ahlmanska skolorna AhlmanskaSkolorna
3 Q2739747 Airam Oy AiramElectricOyAb
4 Q51256368 Alli Paasikiven Säätiö PaasikivenSaeaetioe
5 Q21015571 Arbetshälsoinstitutet ArbetshaelsoInstitutet
6 Q11853583 Autoliitto Automobilfoerbundet
7 Q20379052 Basilier Basilier
8 Q11854470 Bol Bol
9 Q11855126 Celia BiblioteketFoerSynskadade
10 Q50024417 Chitambo Chitambo
11 Q11856142 Director cantus DirectorCantus
12 Q11858466 Erkylä Manor Erkylae
13 Q604496 Fennoskandia Fennoskandia
14 Q18694341 Finlands Flygförbund FinlandsFlygfoerbund
15 Q3799233 Finlands Rom-Institut InstitutumRomanumFinlandiae
FinlandsRominstitut
16 Q13765742 Finlands arbets- och näringsministeriet ArbetsOchNaeringsministeriet
17 Q3375628 Finlands hypoteksförening FinlandsHypoteksfoerening
18 Q50322007 Finlands svenska köpmannaförbund FinlandsSvenskaKoepmannafoerbund
19 Q11853570 Finnish Association for Autism and Asperger’s Syndrome AutismOchAspergerfoerbundet
20 Q18691079 Finnish White Terror VitaTerrorn
21 Q11895072 Finsk landskapssång Landskapssaanger
22 Q53758422 Form Function Finland FormFunctionFinland
23 Q11894155 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården ForskningsOchUtvecklingscentralenFoerSocialOchHaelsovaarden
24 Q11860157 Fulbright Center FulbrightCenter
25 Q11867880 Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena FoerbundetFoerdenoffentligasektornochvaelfaerdsomraadena
26 Q11894902 Förbundet för pojkar och flickor i Finland SuomenPoikienJaTyttoejenKeskus
27 Q18688761 Godby Shipping GodbyShipping
28 Q11860615 Grabbacka Grabbacka
29 Q23045079 Helsingfors Svenska Arbetarförening HelsingforsSvenskaArbetarfoerening
30 Q11862143 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HelsingforsOchNylandsSjukvaardsdistrikt
31 Q1382220 Helsinki University Library HelsingforsUniversitetsbibliotek
32 Q1463082 Herzogin Cecilie HerzoginCecilie
33 Q60998852 Hyvinkään Sanomat HyvinkaeaenSanomat
34 Q49391633 Hårda tider HaardaTider
35 Q13569862 Imatran Voima ImatranVoimaOy
36 Q5479679 Kalela Kalela
37 Q1464299 Kaleva Kaleva2
38 Q49770785 Keski-Uusimaa KeskiUusimaa
39 Q3489190 Kevo naturreservat Kevo
40 Q11899913 Kojamo VVOYhtymaeOyj
41 Q13360737 Koli Koli
42 Q18689734 Konststiftelsen Merita sr KonststiftelsenMerita
43 Q11872805 Kotalahti Mine Kotalahti
44 Q11873937 Kylmapihlaja fyr Kylmaepihlaja
45 Q1795327 Källskär Kaellskaer
46 Q32276506 Ledsund Ledsund
47 Q11875594 Lepaa Stjaernsund
48 Q2558854 Lintula Holy Trinity Convent Lintula
49 Q11041429 Lohja LojoKalkverk
50 Q1500358 Lojo kommun LojoKommun
51 Q18689972 Lumen Valo LumenValo
52 Q3433686 Lumivaara Lumivaara
53 Q11880695 Mallasjuoma Mallasjuoma
54 Q71125627 Obbnäs Obbnaes
55 Q11994324 Ossauskoski Power Station Ossauskoski
56 Q18675324 Parasta Lapsille ParastaLapsille
57 Q17013482 Parkumäki Parkuinmaeki
58 Q63455983 Pikku jättiläinen PikkuJaettilaeinen
59 Q11888266 Pirttikoski Power Station Pirttikoski
60 Q63455883 Poesiens mystik PoesiensMystik
61 Q7234343 Postipankki Postbanken
62 Q20963013 Prakticum YrkesinstitutetPrakticum
63 Q18693847 ProAgria ProAgria
64 Q24316814 Pyhäkoski Pyhaekoski
65 Q18011238 Raja-Jooseppi RajaJooseppi
66 Q63453721 Regina von Emmeritz ReginaVonEmmeritz
67 Q18682527 Rissala Rissala
68 Q6305010 Rovajärvi Rovajaervi
69 Q63448303 Runebergsällskapet i Åbo RunebergsaellskapetIAabo
70 Q15629800 S/S Oihonna SsOihonna
71 Q55342172 Samfundet Sverige-Finland SamfundetSverigeFinland
72 Q5394629 Seitakorva Power Station Seitakorva
73 Q17355550 Setec Oy SetecOy
74 Q18346776 Statens konstmuseum StatensKonstmuseum
75 Q54868663 Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter StatensKontrollanstaltFoerMjoelkprodukter
76 Q18660503 Stiftelsen Barnens Dag StiftelsenBarnensDag
77 Q11894486 Stora Enson Veitsiluodon tehtaat VeitsiluotoOy
78 Q3047130 String Quartet in D minor VocesIntimae
79 Q11894551 Stubbens fyr Stubben
80 Q18690937 Suomen Liikemies-Yhdistys SuomenLiikemiesYhdistys
81 Q62029867 Suomen sinfoniaorkesterit SuomenSinfoniaorkesterit
82 Q18679557 Suomenmaa Suomenmaa
83 Q21483135 Suometar Suometar
84 Q11895189 Suomi-Seura SuomiSeura
85 Q43649325 Suomis sång SuomisSaang
86 Q50383320 Svanen Svanen
87 Q14371387 Sven Dufva SvenDufva
88 Q28721396 Svensk Botten SvenskBotten
89 Q11896143 Talentia FackorganisationenFoerHoegutbildadeInomSocialbranschenTalentia
90 Q11896186 Talouselämä Talouselaemae
91 Q11896364 Tankar fyr Tankar
92 Q3516296 Tavinsalmi Tavinsalmi
93 Q11894883 The Finnish Musicians’ Union SuomenMuusikkojenLiitto
94 Q5400956 The archives at SKS Kansanrunousarkisto
95 Q11892410 Tidningarnas Förbund TidningarnasFoerbund
96 Q18661511 Turun Pursiseura TurunPursiseura
97 Q18691063 Työväen Näyttämöiden Liitto TyoevaeenNaeyttaemoeidenLiitto
98 Q54660598 Underbara kvinnor vid vatten UnderbaraKvinnorVidVatten
99 Q54660643 Understödsstiftelsen för Finlands tonkonst UnderstoedsstiftelsenFoerFinlandsTonkonst
100 Q27116934 Vaalimaa Vaalimaa
101 Q11900103 Valintatalo ValintataloOy
102 Q28721318 Valkonauhaliitto VitaBandet
103 Q63615863 Valtion tiede- ja teknologianeuvosto StatensRaadFoerVetenskapOchTeknologi
104 Q16916495 Varma Mutual Pension Insurance Company PensionsVarma
105 Q11900809 Vekaranjärven varuskunta Vekaranjaervi
106 Q5494075 Venla Venlapriset
107 Q49380155 Victor Ek Ab Ek2
108 Q49218845 Vid en källa VidEnKaella
109 Q5400520 Vuojoki gård Vuojoki
110 Q11902024 Vuotos reservoir Vuotos
111 Q18663001 Värälä Vaeraelae
112 Q62393047 WWF Finland WWFFinland
113 Q11902394 Wihuri WihuriOy
114 Q106092147 Wiik & Höglund 170045
115 Q643370 World YWCA KFUK
116 Q8054006 Ylioppilaskunnan Soittajat YlioppilaskunnanSoittajat
117 Q2010428 Yoldia Sea Yoldiahavet
118 Q11903078 Yrkeshögskolan Sydväst YrkeshoegskolanSydvaest
119 Q18694404 befolkningsdatasystemet Befolkningsdatasystemet
120 Q180913 bulimia nervosa Bulimi
121 Q18659554 centrale hydroélectrique de Jumisko Jumisko
122 Q54397529 datasekretessnämnden Datasekretessnaemnden
123 Q42360706 generalstabsofficer Generalstabsofficer
124 Q35069 kvinnostudier Kvinnovetenskap
125 Q188719 landhöjning landhoejning
126 Q462725 lantmarskalk Lantmarskalk
127 Q378427 litteraturpris Litteraturpris
128 Q105251347 medaljkonst Medaljkonst
129 Q2511317 pappaledighet Pappaledighet
130 Q967177 sexual ethics Sexualmoral
131 Q12269723 siviilipalvelus Civiltjaenst
132 Q907703 tobaksindustri tobaksindustri
133 Q702492 tätort Taetort
134 Q16002522 undersergeant Undersergeant
135 Q3660535 women's college Flickskolor
136 Q4086346 Åbo Akademi University Library AaboAkademisBibliotek
137 Q3736764 Åbo universitetscentralsjukhus AaboUniversitetscentralsjukhusAAUCS
138 Q23040343 Åbolands sjukhus AabolandsSjukhus
139 Q49293259 Ålands centralsjukhus AalandsCentralsjukhus
140 Q11849992 Ålands förvaltningsdomstol AalandsFoervaltningsdomstol
141 Q11903314 Åländsk Samling AalaendskSamling
142 Q63440970 Åttio år finlandssvensk litteratur AattioAarFinlandssvenskLitteratur
143 Q30560610 Östanlidin parantola Oestanlid
144 Q54820101 Östra Nylands folkhögskola OestraNylandsFolkhoegskola
145 Q54820102 Överby trädgårdsskola OeverbyTraedgaardsskola
146 Q15629245 ödla Oedlor
Ovanstående lista uppdateras regelbundet av en bot. Manuella redigeringar i listan kommer att skrivas över i nästa uppdatering - ändra i Wikidata istället!